Slecht gesteld met sociale cohesie: “Samenleving is vluchtiger geworden, we swipen ons door ons leven”

nieuws
Foto: PankeysonPhotos via Pixabay

De gemeente Groningen scoort slecht op het gebied van sociale cohesie. Uit een onderzoek van Elsevier Weekblad blijkt dat Groningen helemaal onderaan de ranglijst bungelt. Vrijwel alle studentensteden scoren slecht in het onderzoek.

“Het is ontluisterend om te moeten concluderen dat we met betrekking tot sociale cohesie in onze gemeente zo laag scoren”, reageert raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. “Het is ook vreemd omdat er in verschillende wijken, buurten en dorpen allerlei buurtactiviteiten plaatsvinden die de verbinding onderling bevorderen. Dat die initiatieven klaarblijkelijk beperkte invloed hebben, heeft in mijn optiek te maken met de individualisering en de digitalisering van de samenleving.”

“Alles staat en valt met vluchtigheden”
Menger: “Kinderen en jongeren zijn opgegroeid in een digitale wereld. Mensen die in de veertig of ouder zijn, hadden vroeger geen computer en geen smartphone. Maar mensen die nu bijvoorbeeld 25 jaar oud zijn, weten niet beter. De computer en de smartphone is er altijd geweest. In hun leven valt en staat alles met vluchtigheden. Niet voor niks swipet men zich door alles heen. En dit staat heel ver af van oudere generaties die opgegroeid zijn in een maatschappij met fysieke interactie. Die een gesprek voeren. Die daar de tijd voor nemen. Die opgegroeid zijn met een heitje voor een karweitje. Tijd hebben en nemen voor elkaar is nu schaars en kost letterlijk vaak teveel tijd.”

Onderzoek Elsevier
De resultaten komen uit het onderzoek ‘Beste gemeenten 2023’, dat uitgevoerd is door Elsevier en Bureau Louter. Bij het onderzoek is gekeken naar de kwaliteit van de woonomgeving in alle 342 gemeenten in het land. In het onderzoek werd bijvoorbeeld gevraagd hoe mensen met elkaar omgaan in een wijk. En in hoeverre het ergens prettig wonen is. De Randstad, de provincie Utrecht en delen van Flevoland, Noord-Brabant en de gemeente Groningen scoren slecht. Opvalt is dat studentensteden allemaal onderaan de ranglijst bungelen.

“Ontmoetingsplekken koesteren en behouden”
Toch moeten we volgens Menger ons niet fixeren op studenten. Het gaat om de volledige groep van tieners, jongeren en studenten. Om de sociale cohesie te bevorderen vindt het raadslid het belangrijk om plekken waar sociale ontmoeting plaatsvindt te koesteren: “Sportclubs, -verenigingen en kantines hebben het in deze tijden behoorlijk zwaar. Zij kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden, terwijl dit wel de plekken zijn waar sociale cohesie nog bestaat. Net zoals buurthuizen, kunstinitiatieven, podia en buurtcafés. Als gemeente moet je dit soort ontmoetingsplekken koesteren en behouden. En het gaat verder dan alleen ontmoeten. Sociale cohesie ontstaat en gedijt bij sociale activiteiten. Laagdrempelige initiatieven die voor iedereen toegankelijk zijn, en het liefst zo’n gemêleerd mogelijk publiek trekken.”

“We schieten ons doel voorbij”
Volgens het raadslid is het ook belangrijk dat je niet dingen van bovenaf op gaat leggen. “Ondanks de goede wil en inzet vanuit de gemeente schieten we blijkbaar ons doel voorbij, aangezien we zo laag scoren in het onderzoek van Elsevier. Ik denk dat het belangrijk is dat je vanuit de kracht van de inwoners gaat denken, en dat je je als gemeente dienstverlenend zou kunnen opstellen, in plaats van sturend. Verbinding ontstaat en die kun je niet opleggen.”