Oppositie: laat volksfeest Bommen Berend niet verloren gaan

CDA, D66, VVD, Stadspartij 100% voor Groningen, Student en Stad, Partij voor het Noorden en PVV willen dat de festiviteiten rond Bommen Berend aantrekkelijker worden gemaakt.

De partijen dienden deze woensdag schriftelijke vragen in bij het gemeentebestuur. Al langer lijken de festiviteiten rondom Bommen Berend minder populair te worden. Zo was er vanwege de werkzaamheden op de Grote Markt dit jaar geen kermis en wordt gesproken over het afschaffen van de traditionele vuurwerkshow.

“De viering van Groningens Ontzet is uniek en brengt elk jaar een stukje geschiedenis weer tot leven. Tradities die daarbij horen moeten we koesteren”, stelt CDA-raadslid Etkin Armut. “Tegelijkertijd laat de afnemende populariteit zien dat we een brede discussie moeten voeren over de verdere invulling van Bommen Berend, zodat we het voor alle doelgroepen aantrekkelijk maken en houden”.

De zeven partijen stellen voor dat de gemeente in gesprek gaat met onderwijsinstellingen en studentenverenigingen, om jongeren meer bij de festiviteiten te betrekken. Ook willen ze weten hoe het college van B&W de toekomst van de kermis op de Grote Markt en de vuurwerkshow voor zich ziet.

De oppositiepartijen vragen tenslotte aan het college om de bureaucratische rompslomp te verkleinen. Daardoor kunnen verenigingen en vrijwilligers prettiger werken aan het organiseren van Bommen Berend.