“Kostersgang blijft tot zeker begin september open voor dak- en thuislozen”

nieuws
Foto: Alexander Fox | PlaNet Fox via Pixabay

De oude locatie van het Leger des Heils aan de Kostersgang blijft zeker tot begin september geopend voor de opvang van dak- en thuislozen. Dat laat het project ‘Stadjers Hand in Hand’ aan OOG Tv weten.

Afgelopen week trok ‘Stadjers Hand in Hand’ aan de bel. De dak- en thuislozenopvang van het Leger des Heils en Open Hof zou deze zomer geconcentreerd gaan worden op één locatie aan de Spilsluizen. Na tien dagen gedraaid te hebben ging de locatie van de één op de andere dag dicht. Het leidde op de Spilsluizen tot vervelende situaties. “De mensen waar we het over hebben, zijn gebaat bij een vast stramien, bij regelmaat”, liet Mirjam Nagelmaker van Stadjers Hand in Hand maandag aan OOG Tv weten. “Ze kunnen op deze plek hun dag beginnen, drinken een kop koffie, krijgen een boterham en kunnen een praatje aanknopen. Dat valt nu weg.”

Leger des Heils en Open Hof
Dak- en thuislozen worden in de stad al jarenlang opgevangen door Open Hof en het Leger des Heils. Afgelopen voorjaar maakten de twee organisaties bekend dat ze de krachten gaan bundelen. Op 1 augustus zijn de twee bestaande opvanglocaties aan de Kostersgang en de Spilsluizen samengevoegd, waarbij de Kostersgang de deuren zou gaan sluiten. Verschillende partijen reageerden enthousiast omdat de openingstijden flink verruimd zouden worden. Korte tijd later gingen echter de deuren dicht.

“Kostersgang tot begin september open”
Om dak- en thuislozen toch onderdak te bieden werd maandag al duidelijk dat de locatie aan de Kostersgang weer geopend is. Nagelmaker laat woensdag aan OOG Tv dat er ontwikkelingen zijn: “De Kostersgang blijft in ieder geval tot begin september open, waarbij men dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur geopend is. De bedoeling is dat dit uitgebreid gaat worden van 10.30 uur tot 17.30 uur. De locatie aan de Spilsluizen gaat volgende week open, waarbij er koffie en brood to go wordt aangeboden. Ook gaat het inkomensbeheer op de Spilsluizen weer open. Daarnaast wil men de broodfiets weer laten rijden. Het zijn eerste stapjes, waar ik heel blij mee ben.”

“Meer tijd nodig”
De fracties van het CDA en Stadspartij 100% voor Groningen lieten afgelopen week al weten de situatie zorgelijk te vinden, en dat ze nog deze week een oplossing willen. Een woordvoerder van wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Beschermd Wonen en Opvang liet weten dat het samenvoegen van de organisaties meer tijd nodig heeft: “Toen bekend werd dat deze samenvoeging gerealiseerd zou worden is er veel energie in gestoken om dit in goede banen te leiden. Wat we zien is dat het Open Hof en het Leger des Heils hun eigen medewerkers en hun eigen werkwijzen hebben. Dat is wennen, en dat heeft tijd nodig.”

“Bouwkundige installaties niet op orde”
Carlien Kappert van het Leger des Heils erkent dit en stelt daarnaast een ander probleem aan de orde: “In de week na de samenvoeging, bleken er in het pand aan de Spilsluizen een aantal technische aanpassingen en bouwkundige installaties niet op orde te zijn, en de aannemer is op vakantie. De medewerkers, vrijwilligers en bezoekers ondervonden hiervan veel hinder in de dagelijkse gang van zaken. Dit in combinatie met het samenvoegen van twee werkwijzen, en het wennen aan een nieuwe manier van werken, maakte dat we het besluit hebben moeten nemen, om de opvang tijdelijk te huisvesten aan de Kostersgang, de oude locatie van het Leger des Heils.” Het Leger des Heils laat weten hard te werken aan een oplossing.