Feyenoord voelt zich benadeeld door afwikkeling financiële crisis bij Donar: ‘Geen eerlijk speelveld’

nieuws
Donar-speler Willem Brandwijk (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

‘Elders in het land lijkt het erop alsof er niet wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor een eerlijke competitie.’ Met deze woorden licht Z&Z Feyenoord Basketball uit Rotterdam vrijdagavond toe waarom het vindt dat de BNXT League, na het faillissement van Donar en Aris in Leeuwarden, haar poot stijf moet houden als het gaat om financieel ‘fair play’.

Een brief die de Rotterdamse club eind juli naar de league stuurde, zong al enige tijd rond na het faillissement van Donar. Zeker nadat vorige week bekend werd dat de eerste eis voor een licentie voor het komende BNXT-seizoen, een crediteurenakkoord met alle schuldeisers van Donar, vorige week naar beneden werd bijgesteld.

De Rotterdammers besloten vrijdagavond om de brief van eind juli zelf toe te lichten, vanwege de ‘reuring’ die deze veroorzaakte: Feyenoord Basketball voelt zich benadeeld door de manier waarop de financiële crisis bij Donar en Aris wordt omgegaan binnen de competitie. “Het lijkt erop dat elders in het land niet aan de voorwaarden voor een eerlijke competitie is voldaan”, zo stelt het bestuur van Z&Z Feyenoord. “De BNXT-competitie is gebaat bij een gelijk speelveld. Voor een club als de onze – die met een beperkt budget het de traditionele top probeert lastig te maken – is het een hard gelag dat daar zeker de afgelopen twee jaar geen sprake van is geweest. Onze sponsors overwegen zelfs of zij zich nog langer aan de competitie willen verbinden.”

De club stelt met klem dat de brief, die op 27 juli aan bestuur en management van de BNXT League werd gestuurd, ‘niet is gericht tegen bepaalde andere clubs. De Rotterdamse basketballers stellen het probleem slechts bespreekbaar te willen maken. Dat moet aanstaande zaterdag gaan gebeuren, tijdens een algemene vergadering van alle aangesloten clubs in de competitie.

Of Donar een nieuwe licentie krijgt, wordt waarschijnlijk begin volgende week duidelijk, zo stelt RTV Noord vrijdagmiddag. De uiterste datum waarop een formeel besluit genomen wordt is volgende week vrijdag.