Zoektocht naar invasieve exoten levert ruim duizend tips op

nieuws

De campagne die er de afgelopen maand voor moest zorgen zoveel mogelijk invasieve woekerplanten weg te krijgen uit Groningse straten, gebouwen en tuinen is een succes gebleken.

Volgens Duurzaam Groningen deden elfhonderd Groningers de afgelopen weken mee aan de zoekactie naar de ‘indringers: de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de grote waternavel. ‘Fantastisch, zoveel tips”, vertelt technisch specialist Mariën Heinen van de gemeente Groningen. “Het was een hele kluif voor onze zes wijkposten en het klantcontactcentrum. We hebben ze dan ook getrakteerd op taart. Soms hadden ze er meer dan 200!”

Volgens Heinen is het bedrijf wat de planten in kaart brengt en beheerst de komende jaren nog wel zoet met de doorgegeven locaties: “De planten worden eerst weggehaald op plekken waar de veiligheid in gedrang komt, of waar ze voor schade aan gebouwen en wegen zorgen. Daarna zijn de minder acute plekken aan de beurt. Deze planten laten zich niet zomaar verjagen. Het kan dus best zijn dat ze een jaar later terug groeien.”

Inwoners die nog woekerplanten tegenkomen kunnen dit blijven melden bij de gemeente.