Wethouder is boos op NCG vanwege vertraging Woltersum: “Ik ga hier bovenop zitten”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Versterking en Herstel is boos op de Nationaal Coördinator Groningen vanwege de vertraging die ontstaan is bij de versterking van woningen in Woltersum. Jongman gaat er na de zomer bij de NCG op aandringen om stappen te gaan zetten.

Jongman reageerde op vragen van de fracties van de ChristenUnie en GroenLinks. Justine Jones van GroenLinks: “Op 13 juli heeft de Nationaal Coördinator Groningen een brief gestuurd aan de inwoners van Woltersum. In de brief staat te lezen dat er vertraging is ontstaan in de plannen om woningen te versterken, en dat er een nieuwe planning nodig is. Duidelijk is wel dat er dit jaar niet meer begonnen wordt aan de versterkingsoperatie van deze woningen. Dat vinden wij als fractie bijzonder spijtig. Ook omdat dit nu juist in Woltersum gebeurt, waarbij er al een reeks vertragingen zijn geweest op dit dossier. Wij willen graag van het gemeentebestuur weten of ze deze frustratie delen.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Vertraging wordt veroorzaakt door groot personeelsverloop bij NCG”
Wethouder Jongman is duidelijk: “Ik ben het eens met wat u zegt dat het juist in Woltersum extra pijnlijk is. Het is een vervelende constatering, waarbij bewoners al lang wachten. Als gemeentebestuur balen we hier van. We vinden het ook belangrijk om naast onze inwoners te staan. Op alle fronten: zowel bestuurlijk als ambtelijk, waarbij we willen dat er stappen worden gezet. Dat de versterkingsoperatie vertraging oploopt heeft te maken met een groot personeelsverloop bij de NCG. Ze hebben veel problemen om de kwaliteit van het personeelsbestand weer op orde te krijgen. Dat is lastig, en dat heeft invloed op de planning, waarbij dit effect heeft in Woltersum.”

“Nog negentig woningen die aangepakt moeten worden”
Jongman vertelt verder: “Duidelijk is dat er in Woltersum veel maatwerk gerealiseerd moet worden. Ook vanwege de funderingssubsidies die vanuit de gemeente beschikbaar zijn geweest. Daarnaast zijn er ook ambities van bewoners waar rekening mee moet worden gehouden. Als gemeente doen we wat we kunnen. We vinden het belangrijk dat we het tempo er in houden, en dat is deze nieuwe ontwikkeling heel erg teleurstellend. Vanwege de brief zijn er op 19 en 26 juli extra inloopbijeenkomsten. Ook vanuit de gemeente zullen we daar bij aanwezig zijn. Kijken we naar de toekomst dan houdt de NCG vast aan 2028 als eindjaar. Qua aantallen woningen die versterkt moeten worden, dan moet dat lukken. Op dit moment gaat het nog om negentig woningen die aangepakt moeten worden. Na de zomervakantie heb ik weer overleg met NCG, en als gemeente zullen we hier bovenop gaan zitten.”

Justine Jones (GroenLinks): “Kunnen we niet steviger onze stem verheffen?”
Jones: “Ik ben blij om te horen dat het gemeentebestuur baalt van deze situatie. Wel zou ik graag een bevestiging willen zien dat het College er bovenop zit, want ik vind de situatie zorgelijk. Twee weken voor de zomervakantie komt dit nieuws, waarbij er voor de kerstvakantie al een vergelijkbare situatie was. Kunnen we niet steviger onze stem verheffen in de richting van de NCG?” Fractievoorzitter Peter Rebergen van de ChristenUnie: “We hebben nu opnieuw te maken met vertraging. Terwijl bewoners wel een planning hebben gemaakt. Worden zij daar in ondersteunt?”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Ik ben soms best wel een beetje boos”
Jongman: “Daar denken we in mee, en we zullen daar alles in doen om duidelijkheid te verschaffen in de richting van bewoners. En wanneer het gaat om onze stem verheffen: ik kan boos kijken, boos bellen … ik zal u eerlijk vertellen dat ik naar aanleiding van dit nieuws direct contact heb gezocht. En ik ben soms best wel een beetje boos hoe dit gaat. Onlangs sta je als wethouder de tijdelijke huisvesting te openen en dan denk je, het gaat mooi. En een week later is er dan deze brief. De NCG heeft wel gezegd dat ze de brief wilden vasthouden, maar ze willen ook open en transparant zijn. Als zo’n brief na de zomer in de bus valt, dan krijgen we vragen waarom de brief niet eerder verstuurd kon worden. En nogmaals: na de zomer wil ik dat er stappen worden gezet, en daar gaan we bovenop zitten.”