‘Waarom wel een ton voor een skatepark, maar geen volledige compensatie voor draaiende ketels tijdens corona?’

nieuws
Foto: Chris Bakker

De raadsfractie van het CDA in de gemeente Groningen kijkt vreemd naar de verdeling van overgebleven geld uit een pot met geld, bedoeld voor coronasteun voor sportclubs.

De Sportkoepel berekende dat een aantal veldsportverenigingen samen tussen een ton en twee ton kwijt waren aan het laten draaien van hun ketels tijdens de coronacrisis, waarbij er op veel momenten niet gesport mocht worden. De clubs wilden de ketels wel uitzetten, maar de gemeente wilde dat niet uit angst voor legionella en de opstartkosten na uitschakeling.

Na de coronacrisis was flink wat geld over in de coronapot voor sportclubs, waar de gemeente 243.000 euro in stopte. Terwijl de veldsportclubs slechts 20.000 euro kregen, stelde de gemeente een ton aan overgebleven geld uit het coronafonds beschikbaar om de skatebaan in het Stadspark aan te kunnen leggen.

Volgens het CDA was heet voor de raad niet duidelijk dat de sportverenigingen geld wilden uit het coronafonds, toen het gemeentebestuur besloot om geld uit de pot te gebruiken voor het skatepark. “Het CDA heeft zich verbaasd over deze gang van zaken”, schrijft fractievoorzitter Jalt de Haan in schriftelijke vragen aan het college. “Het compenseren van de energiekosten voor sportverenigingen ligt volledig in lijn met het doel van de regeling, namelijk schade zoveel mogelijk beperken en het bestaansrecht van de clubs en de voorzieningen ondersteunen.”

Het CDA wil daarom dat de gemeente alsnog de portemonnee trekt om de sportclubs te compenseren voor de draaiende ketels tijdens de coronacrisis. Daarnaast vragen De Haan en zijn fractie opheldering over de informatievoorziening rond de aanvraag vanuit sportverenigingen voor het coronafonds, ter compensatie van de energiekosten.