Roep om lagere parkeerkosten voor ’tweede schil’: ‘Betaald parkeren moet geen melkkoe zijn voor gemeentekas’

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De kosten voor een parkeervergunning voor bewoners van de ’tweede schil’, de wijken die direct aan het stadscentrum grenzen, zijn nog steeds fors hoger dan voor bewoners verder buiten de binnenstad. Dat vinden de raadsfracties van het CDA, de VVD, de Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV. Daarom willen de vier partijen het parkeertarief voor bewoners van deze wijken flink verlagen.

De partijen dienen hier, onder aanvoeren van het CDA, aanstaande woensdag een voorstel voor in tijdens het Voorjaarsdebat. Het CDA vroeg, samen met de Stadspartij, de SP en de VVD, in april 2021 al om te onderzoeken hoe de onevenredige tariefverschillen tussen de tweede en de destijds nieuwe derde schil konden worden aangepakt. Volgens het CDA is daar niets uit voort gekomen en zijn de tariefverschillen tussen de schillen nog steeds te groot.

“In de tweede schil betalen bewoners 120 euro per jaar om hun auto te parkeren, dat is 70 euro meer dan in de derde schil. Dit terwijl het uurtarief op straat gelijk is en de afstand tot het centrum vaak ook”, aldus raadslid Etkin Armut van het CDA Groningen. “Precies daarom is er in 2021 een motie met algemene stemmen aangenomen om deze kosten te verlagen. Onbegrijpelijk dat er nog steeds geen voorstel ligt en pas in 2024 een brief hierover staat geagendeerd.”

De vier partijen roepen het college op om versneld met een voorstel te komen waarin de kosten voor de tweede schil worden verlaagd naar het huidige bedrag voor de derde schil, dus van 120 naar 51 euro. “Betaald parkeren moet geen melkkoe zijn voor de gemeentekas ten koste van inwoners”, stelt Armut. “Het is oneerlijk dat bewoners van de tweede schil zoveel meer betalen, daar heeft de raad zich over uitgesproken. Nu moet het college zo snel mogelijk daad bij het woord voegen.”