Rechter wijst bezwaren tegen concerten Rammstein af; optredens in Stadspark gaan door

nieuws
Foto: Ogidya via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

De rechtbank in Groningen heeft alle bezwaren van de Natuurbeschermingswacht tegen het concert van Rammstein in het Stadspark afgewezen. Dat betekent dat de concerten van donderdag en vrijdag door mogen gaan zoals ze gepland staan.

De rechtbank ziet geen aanzienlijke milieueffecten door de concerten. Dat laat de Natuurbeschermingswacht donderdagmiddag weten: “We hebben het niet gered bij de bestuursrechters, zowel de Raad van State als de rechtbank Noord-Nederland hebben niet ingegrepen. Alle verzoeken zijn afgewezen. Sorry dat we jullie niet hebben kunnen helpen.”

‘Concerten wegen zwaarder dan belangen omwonenden’

De stichting Natuurbeschermingswacht en een gebruikster van een volkstuin in de Piccardthof  vroegen de bestuursrechter woensdagmiddag in een kort geding om de concerten te verbieden vanwege de gevolgen voor de natuur en mogelijke gehoorschade voor bezoekers.

De bestuursrechter heeft die verzoeken afgewezen. “De bestuursrechter is van oordeel dat voor de beoordeling of een evenementenvergunning kan worden verleend, het onderdeel natuur niet hoeft te worden meegenomen”, laat woordvoerder Anno Rijpkema weten namens de rechtbank. “Dat staat namelijk niet in de APV. Wat betreft de hogere geluidsnorm is de bestuursrechter van oordeel dat door het college en GS voldoende is onderbouwd dat er geen schade aan de natuur zal optreden. Er is geen tegenbewijs overgelegd dat er wel schade zal optreden.”

Volgens de rechter is er dan ook geen reden om de concerten te verbieden vanwege gevreesde gehoorschade voor bezoekers. De bestuursrechter vindt dat het college voldoende heeft uitgelegd waarom het de belangen van het doorgaan van het concert zwaarder weegt dan de belangen van omwonenden. 

Oordeel rechter vrijwel identiek aan Raad van State

De Natuurbeschermingswacht deed woensdag ook een uiterste poging om de concerten te stoppen bij de Raad van State. In tegenstelling tot de rechtbank deed de Raad van State wel meteen uitspraak en bepaalde dat het vuurwerk wat wordt afgestoken door mag gaan, omdat ook hier de belangen van de organisatie zwaarder wegen dan die van de Natuurbeschermingswacht.