Onderzoek naar effecten van Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

nieuws
Foto: Chronomarchie via Pixabay

De rekenkamers van Groningen, Arnhem en Heerlen doen samen een langjarig onderzoek naar de resultaten en effecten van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).

Ze doen dat ieder in hun eigen gemeente. Doel van het onderzoek is, de gemeenteraden door de jaren heen te ondersteunen bij hun controlerende taken; te beginnen bij de lokale invulling van het programma.

De rijksoverheid heeft het NPLV opgezet om de komende twintig jaar met 19 gemeenten en andere lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid weer op orde te krijgen en de bewoners meer perspectief te bieden. Het gaat om 20 kwetsbare stedelijke gebieden waar de inwoners bovengemiddeld te maken hebben met armoede, schulden, gezondheidsproblemen, overlast, slechte woonomstandigheden en gevoelens van onveiligheid. Groningen-Noord behoort tot deze focusgebieden.

Het gaat erom dat in deze gebieden verschillende geldstromen gecoördineerd worden door de overheid en maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties, onderwijsinstellingen en de politie. Omdat het onderzoek complex is, voert elke rekenkamer eerst een startonderzoek uit.