NAM gaat deze zomer oefenen met ‘noodstart’ Gronings gasveld

nieuws
Foto: Provincie Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat deze zomer oefenen met het opnieuw opstarten van een gaswinningslocatie in Groningen. Daar heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief vrijdag toestemming en opdracht voor gegeven.

De test vindt plaats met een gaswinningslocatie die sinds 1 april van dit jaar stilstaat. Met de test willen de NAM, Gasunie Transport Services (hierna Gasunie, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het ministerie van Economische Zaken zien of het lukt om een winningslocatie na stilstand weer op te starten. Dat is nodig als er er niet genoeg aardgas voorhanden is in Nederland tijdens een extreem koude winter.

Volgens Vijlbrief wordt de gaskraan op de put slechts opengedraaid van de ‘nul-stand’ naar het waakvlamniveau. In totaal wordt er tijdens de test zo’n tien miljoen kubieke meter gas opgepompt. De staatssecretaris benadrukt dat deze winning nog ruim binnen de afgesproken 2,8 miljard kuub valt die dit jaar uit het Groningenveld gewonnen mag worden. Het gasveld staat op de zogenaamde ‘waakvlam’ en vanwege de milde winter is de maximale winning nog lang niet in zicht.

De staatssecretaris laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de test nodig is om de winning van aardgas in Groningen in oktober te kunnen stoppen. “Met deze test kan kennis van en ervaring met het opstarten vanuit de nul-stand worden opgedaan die ik zal betrekken bij het definitieve vaststellingsbesluit dat ik voor 1 oktober 2023 neem”, aldus Vijlbrief. “Hierbij ben ik mij ervan bewust dat de test niet volledig de situatie nabootst zoals die in de winter van het gasjaar 2023-2024 kan voorkomen. Met dit wijzigingsbesluit geef ik NAM opdracht om in de zomer een test te doen. Ik acht de test noodzakelijk om in het volgende gasjaar de gaswinning op nul vast te kunnen stellen.”