Miljoenen voor Hanzehogeschool en NHL Stenden om opleidingen open te houden bij krimp

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De Hanzehogeschool krijgt ruim twee miljoen euro van het ministerie van Onderwijs om een aantal opleidingen open te houden, ook als provincies als Groningen in de toekomst te maken krijgen met dalende studentenaantallen door krimp in de regio. NHL Stenden sleepte ruim zeven miljoen euro binnen voor opleidingen die met hetzelfde probleem te maken krijgen.

Het gaat om twee soorten bijdragen. Zogenaamde ‘instandhoudingsbijdragen’ moeten voorkomen dat opleidingen onomkeerbare beslissingen moeten nemen. Dat betekent dan bijvoorbeeld het sluiten van een opleiding, omdat er te weinig geld in het laatje komt door dalende studentenaantallen. Daarnaast krijgen zowel de Hanzehogeschool als NHL Stenden een aantal ‘transitiebijdragen’, waarmee de onderwijsinstellingen opleidingen toekomstbestendig moeten maken tegen krimp.

Dijkgraaf denkt dat de miljoenen van donderdag niet genoeg zijn om alle problemen door krimp in de toekomst af te kunnen wenden. Daarom komt in de toekomst nog een keer geld uit Den Haag, maar daar moet de sector zelf nog plannen voor gaan maken.