Juridische stappen tegen concerten Rammstein: “Geen 103 maar 113 decibel, twintig keer zo hard”

nieuws
Foto: Ogidya via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

De Stichting Natuurbeschermingswacht stapt naar de rechter vanwege de concerten van de Duitse band Rammstein in het Stadspark. Volgens de stichting heeft er niet een goede beoordeling plaatsgevonden van de effecten van de concerten.

“Waar we het over hebben is een complexe procedure”, vertelt secretaris Geert Starre van de stichting. “Voor de concerten zijn er verschillende bestuursorganen die een vergunning hebben verleend. De optelsom is niet goed beoordeeld. Voor het Stadspark geldt in normale situatie een piekbelasting tot 100 dB(A). De wethouder heeft een vergunning afgegeven dat er extra geluid tot 103 dB(A) mag worden gegeven. De provincie heeft een vergunning afgegeven om vuurwerk af te steken. Maar zaterdag heeft de provincie laten weten niet op deze vuurwerkvergunning te gaan handhaven.”

“Beslagen ten ijs komen”
Starre: “Dat was voor ons reden om juridische stappen te ondernemen. Wij realiseren ons dat de tijdspanne tot het concert krap is, maar afgelopen weekend hebben we hard gewerkt om alles op papier te krijgen. Je wilt beslagen ten ijs komen als je beroep instelt. Dat hebben we inmiddels gedaan, waarbij we ons realiseren dat dit ook voor de rechter een zware belasting is.”

“Het zal twintig keer zo hard zijn”
Volgens de Natuurbeschermingswacht zullen de gevolgen van het concert groot zijn. “We hebben het over de gevolgen voor mens en dier. En voor de duidelijkheid, we hebben niks tegen Rammstein. Het gaat ons puur om de belasting op de omgeving. Want tot nu toe is er gesteld dat het om 103 dB(A) gaat. Maar in deze cijfers zijn de cumulatieve effecten niet meegenomen. Uit onderzoek van de Nederlandse Stichting Geluidshinder blijkt dat het om 113 dB(A) gaat. In het rapport staat dat het twintig keer zo hard zal zijn als de 100 dB(A) uit het bestemmingsplan. En daarvan zijn wij erg geschrokken.”

Onderzoek Nederlandse Stichting Geluidshinder
In het onderzoek van de Nederlandse Stichting Geluidshinder is naar twee aspecten gekeken. Ten eerste is er onderzoek gedaan of het stapelen van geluid is beoordeeld door het gemeentebestuur. Dit is niet het geval. Behalve het geluid van het concert hadden ook andere geluidsbelastingen meegenomen moeten worden in de vergunning zoals vuurwerkgeluiden en bewegingsgeluiden van personen.
.
Daarnaast is er gekeken naar de verhoging van het aantal dB, de meetpositie en de duur van het meten. Deze toename bedraagt geen 3 dB(A) zoals in het algemeen wordt aangenomen doordat het besluit van het college de norm tijdelijk wijzigt van 100 dB(A) naar 103 dB(A). Aangetoond is dat het geluidniveau met ten minste 13 dB(A) toeneemt. Dit is een factor 20 in toename van het geluid. Eenvoudig gezegd betekent dat er in principe sprake is van niet één podium, maar van twintig podia van gelijke sterkte.

Geert Starre (Natuurbeschermingswacht): “We verwachten dat we bij de rechter goede kans maken”
Starre: “Mensen die op het festivalterrein rondlopen met goede oordopjes zullen schade oplopen. Mensen in de woningen rond het Stadspark zullen binnen geen schade oplopen. Maar een gesprekje voeren of naar de radio luisteren zal niet mogelijk zijn. Groningen zal donderdag en vrijdag niet weten wat ze overkomt. Dat wij als stichting naar de rechter stappen is omdat in deze situatie sprake is van een onomkeerbare stap. Wij verwachten ook dat we een goede kans maken. Of het concert daarmee ook niet door zal gaan, dat weet ik niet. Je weet niet wat de andere partij op tafel brengt. Wellicht dat ineens toch de volumeknop zachter kan. Maar in deze hoedanigheid kan het niet. Op deze manier is het goed mis.”

Lucy Pijttersen (Stadspark Natuurlijk): “Rechter zal vooral naar de economische belangen kijken”
Lucy Pijttersen is van de vereniging Stadspark Natuurlijk: “Dat de Natuurbeschermingswacht wel naar de rechter stapt, dat wist ik nog niet. Wij konden hier ook voor kiezen, maar we hebben hier van afgezien omdat we vermoeden dat onze kansen klein zouden zijn. We denken dat de rechter vooral naar de economische belangen gaat kijken. Er komen 110.000 bezoekers, en het levert de stad en de omgeving veel inkomsten op. Als vereniging hebben we wel bezwaar aangetekend, en dit gaat op een later moment behandeld worden.”

“Teleurgesteld dat de wethouder niet reageert op onze uitnodiging”
Tijdens de concerten voert de vereniging actie. “Wij gaan een fietstocht organiseren door de wijken rond het festivalterrein. Zodat wethouders en raadsleden kunnen ervaren hoe dit nu is. We vinden het jammer dat de wethouder nog niet gereageerd heeft. Daar zijn we teleurgesteld over. Gelukkig zijn er al wel verschillende raadsleden die zich aangemeld hebben.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Benieuwd wat de rechter hier van gaat vinden”
Raadslid Janette Bosma van de Partij voor de Dieren schrikt van het nieuwe rapport: “Ik ben heel benieuwd of en wat de rechter ervan gaat vinden. Het lastige aan geluidsoverlast door evenementen nu is dat er geen landelijke wettelijke regelgeving is. Het zou dus helpen als er landelijke richtlijnen komen voor geluidsnormen en dat deze ook op dezelfde manier wordt gemeten. En dan zouden wij pleiten voor de WHO-normen en minder harde evenementen in natuurrijke gebieden.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Rechtszaak is in het belang van omwonenden, natuur en bezoekers”
Leendert van der Laan is fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden: “Wij zijn niet tegen het concert van Rammstein, maar wel tegen het substantieel verhogen van het aantal decibels. In dat kader vinden wij de onderbouwing van de rechtszaak zeer interessant evenals de uitkomsten van de rechtszaak. Dat is in het belang van omwonenden, natuur en de bezoekers zelf.”