Gemeente koopt voormalige camping de Banjer in Ten Post

Het gemeentebestuur heeft de voormalige camping de Banjer in Ten Post aangekocht. Het college wil onderzoeken of de locatie kan worden ingezet voor bijvoorbeeld bijzondere woonvormen.

De locatie van de Banjer aan het Damsterdiep-Zuidzijde was sinds januari 2021 in eigendom van stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen. De camping stond hiervoor jarenlang te koop, vanwege aardbevingsschade. De camping is inmiddels ontmanteld en de opstallen zijn gesloopt.

De gemeente zoekt al langere tijd naar plekken waar mensen op een andere manier kunnen samenwonen. Deze locatie zou hiervoor geschikt kunnen zijn. Het college wil nu eerst een tijdelijke invulling aan de plek geven, zoals voor tijdelijke bewoning. Hiervoor wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd; de omwonenden worden hiervoor uitgenodigd.