Bouw hellingbanen bij Gerrit Krolbrug gaat waarschijnlijk eind september beginnen; onderzoek naar alternatieve route tijdens bouw nieuwe brug

nieuws
Foto via Rijkswaterstaat

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft ingestemd met de start van de aanleg van hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug. Dat moet ervoor gaan zorgen dat fietsers, voetgangers én mindervaliden nog voor het einde van dit jaar gebruik kunnen maken van deze voorziening. Ook komt er een onderzoek naar een alternatieve route tijdens de bouw van de nieuwe, permanente brug.

De bouw van de tijdelijke hellingbanen zou eigenlijk voor de afgelopen kerstperiode klaar zijn, maar door een te slappe ondergrond kon de oversteekplaats niet worden gebouwd. Daarvoor is nu een nieuwe variant uitgewerkt, waarvan de stadszijde op de Korreweg komt te liggen, in het verlengde van de Gerrit Krolbrug. Aan de noordkant komt de brug parallel aan de vaarweg te liggen, zoals dat ook eerder gepland was. De tijdelijke hellingbanen bestaan uit vloerplaten die op een steigerconstructie rusten.

Wanneer de vergunning is afgegeven, gaat de bouw beginnen. Waarschijnlijk is dat eind september. De bouw van de hellingbanen duurt ongeveer drie maanden en is dus waarschijnlijk eind dit jaar klaar. Tijdens de bouw moet de huidige fiets- en loopbrug wel dicht. De hellingbanen blijven staan totdat de bouw van de nieuwe, permanente Gerrit Krolbrug gaat beginnen.

Harbers bracht begin vorige maand een bezoek aan de Gerrit Krolbrug. De minister liet toen weten aan wethouder Broeksma dat de bouw van zowel de nieuwe Gerrit Krolbrug als de tijdelijke verbinding prioriteit heeft. Het gesprek met Broeksma, omwonenden en gebruikers lijkt te hebben gewerkt, en dat stemt wethouder Broeksma nu tot blijdschap: “Het is mooi dat er nu eindelijk vaart gemaakt wordt. De brug ligt er al meer dan twee jaar uit, maar het lijkt er nu op dat de tijdelijke verbinding voor de kerst in gebruik genomen kan worden.”

Onderzoek naar alternatieve route tijdens de bouw nieuwe Gerrit Krolbrug

Volgens de huidige planning gaat de bouw van een nieuwe, permanente Gerrit Krolbrug eind 2025 beginnen. Dan moeten de hellingbanen plaatsmaken voor een permanente overspanning van het Van Starkenborghkanaal. Harbers stemde daarom ook in met een onderzoek naar een alternatieve verbinding tijdens de bouw van een nieuwe Gerrit Krolbrug. Een brug nabij de Busbaanbrug en een aanpassing van de Busbaanbrug zelf worden hierbij onderzocht. Bewonersorganisaties, de Fietsersbond, de Werkgroep Toegankelijk Groningen en de gemeente zijn betrokken bij dit onderzoek.

Ook de toezegging dat er een onderzoek komt naar een tijdelijke verbinding tijdens de bouw van een nieuwe, permanente Gerrit Krolbrug maakt Broeksma tevreden: “Het is wat mij betreft een mooi resultaat. De minister beseft dat er tijdens de bouw van de definitieve brug een goede verbinding tussen beide oevers moet zijn. Een verbinding waar dagelijks meer dan zestienduizend fietsers gebruik van maken. We hebben daar samen met omwonenden vanaf het begin sterk op aangedrongen bij het Rijk. Uit onderzoek moet blijken wat de meest geschikte locatie is voor de tijdelijke verbinding, maar de minister begrijpt dat welke oplossing dan ook geld kost, en is dus bereid om daarvoor de portemonnee te trekken.”