800 jaar oude straat ontdekt onder de Grote Markt

Bij de aanpak van de Grote Markt is er een oud straat- of marktniveau aangetroffen van zo’n 800 jaar oud. Het gaat om duizenden vuistgrote keitjes en honderden stukken brokken baksteen.

De stenen liggen nu bloot in een put van zes bij tien meter. Ze zijn mogelijk afkomstig van een voorganger van de Oude Ebbingestraat. In een laag erboven is baksteen aangetroffen.

Cuno Koopstra, archeoloog: “Dit kan duiden op een latere fase, de twaalfde of dertiende eeuw. Mocht het zijn dat dit het oudste niveau is, dan zou men het plein vroeger hebben hersteld met baksteen, materiaal dat toen voorradig was. Er werd natuurlijk ook op gewoond, geleefd en gewerkt.”

Maar vooral op gehandeld, benadrukt Koopstra: “Dat betekent dat er levend vee hier rondliep, dus dat betekent ook veel smeer en viezigheid.” Dit verklaart volgens hem dat er veel lagen bovenop zijn gekomen. “Je ziet spekkoeken aan lagen waarin je die leefniveaus per jaar ziet. In het voorjaar werden bij wijze van schoonmaak vlijlagen van leem uitgespreid over het marktterrein, waardoor het weer enigszins te betreden was.”

Voor de aanleg van een nieuwe fontein moet nog twee meter dieper worden gegraven. Volgens Koopstra wordt dan ook duidelijker of dit de oudste laag is van de markt. De stenen worden daarvoor eerst nog onderzocht. Ook worden er tekeningen gemaakt voor het archief.