VNG ledencongres brengt licht aan het einde van de cao-tunnel voor werknemers sociale werkvoorziening

nieuws
Foto: Niels Kater (FNV)

Vakbonden en de overheid gaan binnenkort weer om tafel om te praten over een oplossing voor werknemers die actief zijn in de sociale werkvoorziening. Een motie hiertoe werd woensdag in ruime meerderheid aangenomen op het VNG ledencongres dat in Groningen wordt gehouden.

Werknemers in de sociale werkbedrijven wachten op een nieuwe cao. De onderhandelingen verkeerden de afgelopen periode in een impasse omdat gemeenten onlangs lieten weten geen geld te hebben om arbeidskrachten met een beperking meer te betalen. Op het VNG ledencongres werd woensdag door de gemeente Losser een motie ingediend waarin het VNG-bestuur wordt opgeroepen om niet te blijven wijzen naar de Rijksoverheid, maar om als gemeenten de eerste stappen te zetten. Uiteindelijk zal het Rijk moeten compenseren. Deze motie kon op een meerderheid rekenen.

“Snel naar de onderhandelingstafel”
“Eindelijk lijken we uit de patstelling te gaan komen”, vertelt Nico Foppen van vakbond CNV. “En ja, dat werd ook wel tijd. We hopen nu heel snel naar de onderhandelingstafel te kunnen, want onze mensen hebben al veel te lang moeten wachten.” In de motie wordt namelijk het bestuur opgeroepen om met de onderhandelende partijen in gesprek te gaan over het openbreken van de cao Sociale Werkvoorziening en de cao Aan de Slag. Het doel is om een oplossing te vinden vanwege de gestegen kosten als gevolg van de inflatie.

Protestactie
Behalve vakbond CNV roept ook FNV de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk al maanden op om medewerkers een inflatiecorrectie aan te bieden en de woon-werkregeling te verhogen naar 21 eurocent. Eerder deze week protesteerden medewerkers in de sociale werkvoorziening nog bij Martiniplaza.