Van Zanen presenteert toekomstbeeld tijdens VNG-congres in MartiniPlaza: ‘Nederland moet krachtiger, groener en menselijker’

nieuws
Foto: Burgemeester Mark Röell van Baarn (via Twitter)

“Als het gaat om de toekomst van Nederland spelen gemeenten een essentiële rol. De keuzes die we moeten maken, de beslissingen die we moeten nemen, zullen niet altijd alleen onze beslissingen zijn. Maar iedere keuze, iedere beslissing zal ons raken, zal onze inwoners raken.” Met deze woorden opende burgemeester Jan van Zanen (Den Haag) als voorzitter de jaarbijeenkomst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in MartiniPlaza.

Van Zanen presenteerde dinsdagochtend een langetermijnperspectief voor Nederland, uitgewerkt door de ‘Denktank Nederland 2040’. Deze denktank, opgezet op initiatief van de VNG, moet gemeenten gaan helpen om zich voor te bereiden op toekomstige maatschappelijke vraagstukken.

Uit het langetermijnperspectief van de denktank, wat de titel ‘Nederland 2040: een toekomstbeeld’ draagt, blijkt dat de gemeenten tussen nu en 2040 drie belangrijke pijlers hebben om zich op te richten: klimaatverandering bestrijden, ongelijkheid in de samenleving tegengaan en investeren in kennis, innovatie en infrastructuur.

“Ons toekomstplan voor 2040 laat zien waar we vandaan komen en geeft richting aan waar we naartoe willen”, aldus Van Zanen. “Naar de ‘beroemde dag van morgen die geen sterveling ooit gezien heeft. En dat begint allemaal hier in Groningen.”

Het volledige toekomstbeeld voor Nederland voor de gemeentes is hier te lezen. Van Zanen benadrukte dat het toekomstbeeld ‘niet de eindversie, maar de beginversie’ is. De komende maanden gaat de denktank door het hele land over dit verhaal praten om het toekomstbeeld verder uit te werken.