Strengere eisen voor aanbieders deelscooters

De gemeente stelt  per 1 november strengere voorwaarden aan de aanbieders van deelscooters. Dit vanwege de overlast die de scooters veroorzaken.

Vanaf 1 november mogen  de scooters alleen geparkeerd worden in door de gemeente aangewezen parkeerzones. Ook moeten de aanbieders ervoor zorgen dat de deelscooters alleen in die zones geparkeerd worden. Bovendien wil de gemeente de leges voor deelscootervergunningen verhogen.

De gemeente gaat in het eerste kwartaal van volgend jaar overleggen of het aantal deelscooters verder uitgebreid kan worden van 200 naar 300 per aanbieder. Dat kan alleen als de overlast van geparkeerde deelscooters beperkt blijft en de aanbieders zich houden aan hun eigen plannen.

De gemeente wil ook dat aanbieders van deelscooters korting geven aan Stadjerspashouders, zodat die de deelscooter tegen een lager tarief kunnen gebruiken.