SodM: ‘Kwik in Gronings aardgas levert geen gezondheidsrisico’s op’

nieuws
Foto: Varodrig via Wikimedia Commons

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hebben Nederlandse huishoudens geen gezondheidsrisico’s gelopen door de aanwezigheid van kwik in Gronings aardgas.

SodM startte het onderzoek een jaar geleden, nadat uit notulen van het overleg tussen de Rijksoverheid, Shell en ExxonMobil werd gesproken over hoger dan verwachte kwikconcentraties in het Gronings aardgas. Kwik zit van nature in aardgas, maar het gehalte wordt na winning door middel van koeling en filtratie omlaag gebracht. Toch kan er nog steeds kwik in het aardgas zitten op het moment dat dit via de gasleiding bij mensen thuis terechtkomt.

Maar volgens het SodM is de gemiddelde dagelijkse blootstelling aan kwik ruim onder de advieswaardes van deskundigen gebleven. Wel zijn er ‘piekbelastingen’ geweest, waardoor de blootstelling hoger was. Volgens het RIVM is dit niet schadelijk geweest voor de gezondheid. Daarvoor waren de concentraties kwik in het aardgas te laag.

“Bij het Gronings aardgas zijn er gelukkig geen gezondheidsrisico’s geweest voor de gebruikers ervan. In de energietransitie zal het vaker voorkomen dat andere gassen worden toegevoegd aan het aardgas”, aldus Francine Kiewiet de Jonge, directeur Gasnetten en Gaswinning Groningen bij SodM. “SodM adviseert daarom de minister van Klimaat en Energie om de veiligheidseisen voor gaskwaliteit zó te stellen dat ook de gezondheid goed wordt beschermd.”