Oppositie wil opheldering over gang van zaken rondom het Suikerterrein

nieuws
Foto via visitgroningen.nl

Was de gemeente Groningen bereid om een nep-opdracht te verzinnen om op deze manier financiële steun te verlenen aan de huurders van het Suikerterrein? Op deze en andere vragen rond de financiering voor het terrein willen de oppositiepartijen in de gemeenteraad een antwoord van het gemeentebestuur.

Het CDA, de VVD, D66, de Stadspartij 100% voor Groningen, Student en Stad, de Partij voor het Noorden en de PVV stellen schriftelijke vragen naar aanleiding van een artikel in het Dagblad van het Noorden over het Suikerterrein.

Daarin wordt uiteengezet hoe de gemeente meermaals financieel te hulp moest schieten, nadat het terrein in 2015 aan Ploeg id3 werd verhuurd. “We maken ons zorgen over de gang van zaken”, stelt CDA-raadslid Etkin Armut. “Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht.”

In het artikel wordt onder meer aangevoerd dat dat de gemeente heeft voorgesteld een nep-opdracht op te stellen, om op die manier financiële steun te verlenen na financiële tegenspoed. Als dat klopt, is dat volgens Amrut ‘zeer ernstig.’

De zeven partijen vragen het gemeentebestuur ook om opheldering over de gang van zaken rondom de samenwerking op het terrein, waaronder die met Sugar Homes. Amrut: “Als het college ervoor kiest een lening te verstrekken aan ondernemers, zou dat in het belang van onze inwoners moeten gebeuren. Daar horen de hoge huurstijgingen die we bij Sugar Homes hebben gezien niet bij. Als het om publiek geld gaat, moeten er duidelijke maatschappelijke doelen nagestreefd worden. Dat lijkt nu niet het geval.”