Nieuwe uitbreiding voor Meerstad: de Harksteder Broeklanden

De gemeente heeft plannen bekendgemaakt voor de Harksteder Broeklanden in een deel van Meerstad. Het gebied biedt ruimte aan 48 woningen.

De Harksteder Broeklanden lopen vanaf de wijk De Zeilen tot aan de Hamweg, en vanaf het Slochterdiep tot de toekomstige noordelijke oever van het Woldmeer. Naast woningen is er ook ruimte voor bos, recreatie en de aanleg van plasdras. De stukken zijn vanaf 14 juni in te zien. Daarna begint Bureau Meerstad met de aanpak van het woongedeelte.

Het gaat zowel om woningen op een vrije kavel met uitzicht op het Woldmeer als om een collectief woongebied in een bosrijk landschap. Rond de zomer wordt ook begonnen met plannen voor de uitwerken van het groene gebied. De waterhuishouding wordt duurzaam ingericht door via wadi’s zoveel mogelijk af te wateren naar open water: het Woldmeer en de Kleisloot.

Het uitwerkingsplan ligt van 14 juni tot en met 12 juli ter inzage. Ook komen er nog inloopmomenten in het informatiecentrum van Bureau Meerstad, op woensdag 21 en 28 juni van 16.00 tot 18 uur.