Lefier start deze zomer met herstel van betonschade balkons Paddepoel

nieuws

Woningcorporatie Lefier start eind juni met het herstellen van betonschade aan balkons in de wijk Paddepoel. Het herstel van de balkons kent een lange aanloopperiode.

De schade aan de balkons is ontstaan door inwerking van vocht. “Het probleem bleek ingewikkelder dan gedacht”, laat Lefier weten. “Daarom heeft de oplossing ook enige tijd op zich laten wachten. Inmiddels hebben we duidelijk wat er nodig is en kunnen de werkzaamheden beginnen.” Vanaf 26 juni worden de steigers opgebouwd. Men begint bij woningen aan de Orionlaan. De verwachting is dat in de eerste week van juli de daadwerkelijke werkzaamheden beginnen. “Eigenlijk hadden we dit voorjaar al willen starten, maar door een tekort aan personeel bij aannemersbedrijven bleek dit niet mogelijk.”

Nieuwe coating
De problemen verschillen van balkon tot balkon. “Om te bepalen welke aanpak nodig is, is bij elk balkon een monster genomen. Als het beton én de wapening beschadigd zijn, wordt het gehele balkon verwijderd en vervangen. Balkons waar geen betonschade is maar mogelijk wel schade aan de wapening, krijgen extra versteviging. Is er geen schade aan de wapening, dan is versteviging niet nodig.” Om schade in de toekomst te voorkomen krijgen alle balkons nieuwe coating, waarmee inwerking van vocht in de toekomst wordt voorkomen.

Geen werkzaamheden tijdens de bouwvak
De werkzaamheden gaan tot eind 2024 duren. “Per blok nemen de werkzaamheden negen weken in beslag. Uiteindelijk gaat het om ruim tweehonderd woningen. Het liefst zouden we alles tegelijk aanpakken, maar dit gaat qua personeel, materiaal en logistiek niet lukken.” Tijdens de werkzaamheden kan geen gebruik worden gemaakt van de balkons. Tijdens de bouwvakperiode worden geen werkzaamheden uitgevoerd.