Gemeentebestuur zoekt naar maatwerkoplossing Handig in de Buurt: “We koesteren deze initiatieven”

nieuws
Foto: Gemeente Groningen

Het gemeentebestuur zoekt naar een maatwerkoplossing binnen de juridische regelgeving voor Handig in de Buurt. Dat laat wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Beheer en Onderhoud weten.

Wijnja reageerde daarmee op vragen van onder andere de fractie van het CDA. Jalt de Haan van deze partij: “De gemeente haalt al sinds een aantal jaren geen grofvuil meer op. Inwoners hebben de mogelijkheid om vier keer per jaar gratis spullen naar de stort te brengen. Maar helaas is dat niet voor iedereen mogelijk. Mensen die te maken hebben met een beperking of geen vervoersmiddel hebben. Gelukkig zijn er vrijwilligersorganisaties die deze mensen helpen. Helaas lopen deze organisaties tegen bureaucratische rompslomp aan waardoor Handig in de Buurt op dit moment staakt. Wij hopen dat de wethouder met een oplossing kan komen voor dit belangrijke initiatief.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Present en Leger des Heils lopen ook tegen problemen aan”
Voor de wethouder kan reageren laten verschillende andere fracties van zich horen. Rico Tjepkema van de PvdA: “Wij sluiten ons aan bij de indienende partijen. Wij hopen dat de wethouder kan werken aan een oplossing.” Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Dit zijn hele goede vragen. Wij begrijpen dat ook organisaties als Present en het Leger des Heils tegen problemen aanlopen met de afvalpas. Kan hier ook een oplossing voor komen?” Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “In de gemeente zijn er ook Buurtconciërges. Zijn de regels qua afvalpas voor deze Buurtconciërges anders dan zulke maatschappelijke initiatieven?” Floor Mertens van de SP: “Handig in de Buurt staakt op dit moment. Zijn er ook meer meldingen van illegale stortingen de afgelopen periode?”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “We willen het niet te ingewikkeld maken”
Wethouder Wijnja: “We hebben de afvalpas ingevoerd om het oneindig gebruik van afvalbrengstations tegen te gaan. We hadden te maken met afvalbrengtoerisme, en dat kostte de gemeente veel geld. De pas had ook als consequentie dat we vrijstellingen hebben ingetrokken. Dit betekent dat het werkproces van stichtingen is veranderd. De afvalpas moet nu mee om afval weg te kunnen brengen. Wat we zien is dat de geluiden divers zijn. Sommige organisaties laten weten dat de nieuwe werkwijze kansen oplevert. Maar er zijn ook problemen. Als gemeente vinden we het belangrijk dat we het niet te ingewikkeld maken. De oplossing is maatwerk. We zijn op dit moment bezig met een juridisch onderzoek, waarbij de criteria worden uitgewerkt, de regels kloppen, maar het niet te moeilijk wordt gemaakt.”

“Er wordt gesproken met Handig in de Buurt”
Wijnja verduidelijkt: “We hebben te maken met de wet Markt en Overheid. Is er juridisch sprake van bedrijfsafval of maatschappelijk afval. De vragen richten zich specifiek op Handig in de Buurt. Wij zijn bekend met deze situatie. We voeren met hen ook gesprekken. Dat hebben we gedaan toen de afvalpas werd ingevoerd, en dat hebben we onlangs ook gedaan over de werkprocessen, en hoe dit eventueel op een andere manier kan.”

“We koesteren deze initiatieven”
“Met de afvalpas kan nog steeds gratis afval worden weggebracht. En het is heel mooi dat er organisaties zijn die mensen hierbij helpen. Met een pas, waarbij een ID-bewijs niet nodig is, kan er afval gestort worden. Handig in de Buurt heeft laten weten niet gelukkig te zijn met de regels. Op dit moment worden gesprekken gevoerd hoe we dit op een andere manier kunnen regelen, waarbij we wel binnen de juridische kaders blijven. Wij koesteren initiatieven als Handig in de Buurt.”

Ben je een volledige vrijwilligersorganisatie?
Het antwoord zit Ietje Jacobs-Setz van de VVD niet helemaal lekker: “Ik ben aan het dubben over uw reactie. Want als je het afval van vijf mensen wegbrengt, dan moet je vijf huisvuilpassen meenemen. Als Handig in de Buurt moet je dan goed onthouden welk pasje bij welk doosje afval hoort. Dit initiatief struikelt.” Wijnja: “Organisaties die hier mee bezig zijn, kunnen hier prima mee uit de voeten. Een complicerende factor is de wetgeving. Ben je een volledige vrijwilligersorganisatie dan is de wetgeving anders dan wanneer je betaalde mensen in dienst hebt.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Hier zit toch iets scheef?”
Mariska Sloot: “Je wilt illegale dumpingen van bedrijfsafval tegengaan. Maar tegen Handig in de Buurt wordt gezegd dat het een bedrijf is, terwijl het een vrijwilligersorganisatie is. Dan zit er toch iets scheef?” Wijnja: “We hadden goede redenen om een afvalpas in te voeren: er werd massaal vuil gestort, en uiteindelijk betalen de inwoners de kosten van al dit afval. Daarom een afvalpas, met maatwerk voor organisaties. Handig in de Buurt is geen volledige vrijwilligersorganisatie. En dat maakt dit ingewikkeld. Op de vragen van meneer Rebergen kan ik zeggen dat Present en het Leger des Heils zich niet bij ons gemeld hebben. Maar als zij vrijwilligersorganisaties zijn, dan vallen ze onder een maatwerkoplossing.”

Jalt de Haan (CDA): “Je kunt toch een pasje geven aan zo’n organisatie?”
De Haan: “Maar een maatwerkoplossing kan toch zijn dat een organisatie als Handig in de Buurt één pasje krijgt en dan is het toch opgelost?” Wijnja: “Zo overzichtelijk is het niet, omdat we ons als gemeente moeten houden aan de juridische regels die gesteld worden. Daarom zijn we ook bezig met een onderzoek hiernaar.” Jacobs-Setz: “U zegt dat er geen ID-bewijs mee hoeft, maar op de website van de gemeente staat dat naast een afvalpas ook een ID-kaart meegebracht moet worden als er afval wordt gestort?” Wijnja: “Iedereen boven de 14 jaar moet in het dagelijks leven een ID-bewijs bij zich hebben. Dat is de wet.”

Verslaggever Maarten Siepel maakte een reportage over het onderwerp: