Gemeente: ‘positief resultaat jaarrekening geeft vertekend beeld’

nieuws

De gemeente Groningen heeft het jaar 2022 afgesloten met een positief resultaat van 27 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van de gemeente. Het resultaat wordt ingezet voor de begroting van volgend jaar.

Het positief resultaat geeft echter een vertekend beeld van de financiële situatie voor de komende jaren. Er was namelijk sprake van een eenmalige hogere uitkering van het gemeentefonds (53 miljoen euro) en het over de jaargrens heen lopen van de uitvoering van projecten of beleid.

Wethouder Financiën Mirjam Wijnja: “Zoals bekend is er vanaf 2026 een structureel tekort in de gemeentefinanciën. Dit tekort wordt veroorzaakt door een landelijke korting op het gemeentefonds, waardoor gemeenten jaarlijks minder geld ontvangen van het Rijk. Dit staat op gespannen voet met de grote maatschappelijke opgaven waar de gemeente mee te maken heeft.”

Het bruto resultaat is 82 miljoen euro positief, maar het bedrag is niet vrij besteedbaar. Zo’n 55 miljoen is beschikbaar voor het oorspronkelijke doel, zoals meerjarige projecten. Daarnaast heeft de gemeente eind vorig jaar geld van het Rijk ontvangen die pas dit jaar ingezet konden worden.

De gemeente heeft vorig jaar fors geïnvesteerd in het aanpakken van maatschappelijke opgaven, zoals het versterken van de schuldhulpverlening. Ook zijn flinke stappen gezet in de energietransitie, vergroening en wijk- en dorpsvernieuwing.

De gemeente heeft te maken met forse kostenstijgingen en de investeringsprojecten worden fors duurder. Tegelijkertijd blijft het Rijk onduidelijk over de financiering van gemeenten na 2025. Daarom is het de komende jaren moeilijk om een sluitende begroting te krijgen.