Gemeente gaat onderzoek doen of oude locaties VRIJDAG broedplaats kunnen worden

nieuws
Foto: Albrecht Fietz via Pixabay

Het gemeentebestuur gaat onderzoek doen of de locaties van VRIJDAG aan de Noorderbuitensingel en de Walstraat geschikt kunnen worden gemaakt voor broedplaatsen. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen laten weten.

Raadslid Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “Met de verhuizing van VRIJDAG komen er in de toekomst twee locaties vrij. En daar ligt een mooie kans. In Groningen hebben we een tekort aan atelierruimte en broedplaatsen. Daarom stellen wij voor om onderzoek te doen naar de financiële consequenties om deze locaties geschikt te maken tot broedplaats. Wij denken dat deze invulling goed is voor de leefbaarheid in de wijken en voor talentontwikkeling.” De motie werd mede ingediend door Student & Stad, Partij voor het Noorden, SP, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Wethouder Van Niejenhuis: “Wij erkennen de vraag die er ligt dat het belangrijk is om broedplaatsen en atelierruimte te realiseren. Op dit moment ligt er ook een opdracht om een broedplaatsenbeleid te formuleren. Daar wordt aan gewerkt, en we hopen dit binnenkort ter vastlegging voor te kunnen leggen aan de raad. Wel is het belangrijk om een winstwaarschuwing te geven. Want het is niet eenvoudig om atelierruimtes te ontwikkelen in een gemeente waar de ruimte schaars en kostbaar is. Er zijn veel groepen die een ruimtevraag hebben, aanvragen komen dagelijks binnen.”

“Maar als ik de motie van de partijen mag lezen als een onderzoek doen naar deze locaties, waarbij we de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart gaan brengen, waarbij we dit aan het einde van het jaar terug proberen te koppelen aan de raad, dan kunnen we als gemeentebestuur hier mee instemmen.”