Directeur-bestuurder OOG Evert Janse ontvangt koninklijke onderscheiding én erepenning bij afscheid

Directeur-bestuurder Evert Janse nam aan het eind van deze vrijdagmiddag afscheid van de Stichting Omroeporganisatie Groningen (OOG). Na ruim 21 jaar OOG gaat hij met pensioen. Tijdens zijn afscheidsreceptie werd Janse door burgemeester Koen Schuiling benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Janse kreeg de koninklijke onderscheiding als erkenning voor zijn waardevolle bijdragen aan OOG en zijn inzet voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen.

“Hij maakte OOG belangrijk voor Groningers”, stelt Schuiling voorafgaand aan het opspelden van de versierselen. “Janse heeft, naast zijn werk voor de omroep, altijd werk gemaakt van een vaste plek van de lokale omroepen in het bestel. Het is wat mij betreft een verademing dat hij daarbij nooit de kijkcijfers voorop heeft gezet, maar de kijkers. Ik zou graag willen dat andere bazen van omroepen dit voorbeeld volgen.”

Maar volgens Schuiling is de waardering die collega’s en medewerkers over Janse uitspreken des te belangrijker: “Evert is betrokken en geeft echt om zijn mensen. Hij beschouwt anderen als gelijkwaardig en vertrouwt zijn medewerkers. OOG is altijd een plek geweest waar mensen een plek kregen om te proeven aan het vak en de kans kregen om te leren. Sommigen van hen groeiden uit tot de nationale top. Maar veel belangrijker misschien wel: Evert zag altijd het talent in iedereen, ook als werken niet vanzelfsprekend is.”

Ook erepenning van Nederlandse Lokale Publieke Omroepen

Daarnaast heeft Marc Visch, directeur-bestuurder van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), ook de Erepenning van de NLPO toegekend aan Janse. Het is een erkenning voor zijn jarenlange toewijding, visie en betrokkenheid bij de professionalisering van de sector.

“Wat jij hier neergezet hebt, is waanzinnig”, aldus Visch. “Maar dat we in 2025 een stelselherziening gaan krijgen en in 2026  tachtig streekomroepen, van Schiermonnikoog tot aan Maastricht, gaan professionaliseren. Dat is één van de grote verdiensten waar je een enorme bijdrage aan hebt geleverd.

‘Groot hart’

Als directeur-bestuurder heeft Janse gedurende twee decennia de organisatie met passie en toewijding geleid. Onder zijn leiderschap bood OOG een uitstekend opleidingstraject, dat heeft bijgedragen tot de vorming van een professionele omroep en tevens als een re-integratieplek heeft gediend voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

OOG heeft onder Janse’s leiderschap ook landelijke erkenning ontvangen en is herhaaldelijk genomineerd als beste lokale omroep. In 2017 werd het tv-programma “Stand van stad” zelfs bekroond als beste lokale programma. Evert Janse’s visie en inzet op het belang van lokale omroepen hebben bijgedragen aan het succes van OOG.

Naast zijn werk bij OOG heeft Janse zich ingezet voor vrijwilligerswerk in de gemeente Groningen op het gebied van armoedebestrijding. Zijn bijdrage aan verschillende vrijwilligersorganisaties is van grote waarde geweest op bestuurlijk, organisatorisch en persoonlijk vlak.

Op nationaal niveau heeft Janse een belangrijke rol gespeeld in het benadrukken van het belang van lokale televisiezenders. Hij was mede-oprichter van de G7, een samenwerkingsverband van lokale omroepen, met als doel de belangen van lokale omroepen te behartigen in Den Haag. Dit initiatief heeft met succes de positie van lokale omroepen versterkt en hun relevantie op de nationale agenda geplaatst.