Leerlingen van OBS Het Karrepad organiseren buurtfeestje

Op het basketbalveld naast OBS Het Karrepad hebben leerlingen van groep 8C donderdag een feestje georganiseerd voor de buurt. Het thema heet Ontmoeting & Contact. Stichting Move en Pabo-studenten van NHL Stenden hebben meegeholpen met de organisatie.

Alle leerlingen hadden een taak. Ze moesten de financiën regelen, reclame maken en een buurtonderzoek doen. Vijf studenten van de Pabo aan de NHL Stenden hebben de kinderen om de twee weken gedurende drie maanden begeleid.