Burgemeester baalt dat debat over aantrekkelijk winterprogramma vooral over vuurwerk gaat

nieuws
Foto: Dar1930 via Pixabay

Hoe maak je de decembermaand zo aantrekkelijk mogelijk, waarbij door allerlei evenementen de focus minder op vuurwerk komt te liggen. Dat is de insteek van de winterprogrammering van de gemeente. Toch ging een debat over het winterprogramma voornamelijk over vuurwerk, tot onvrede van de burgemeester.

“In september beginnen we met monitoren. Welke bewegingen zien we, wat gebeurt er, waar moeten we op acteren”, vertelt burgemeester Koen Schuiling (VVD). “De maand december zou een feestelijke maand moeten zijn, maar veel mensen vinden het niet zo leuk. Nadat Sinterklaas is uitgezwaaid begint voor hen een stressvolle periode waarbij men opgeschrikt wordt door geknal en overlast. Ook voor veel dieren is het niet leuk, en dan hebben we het nog niet eens over de belasting voor het milieu. Het is de periode dat mensen juist de stad verlaten en verkassen naar rustige oorden.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Dat mensen zeggen, wat is het leuk om in Groningen te zijn”
De burgemeester vertelt verder: “Wat willen we nu precies met het winterprogramma bereiken? Tot de uittocht van Sinterklaas komen we de periode goed door. Maar daarna valt er een gat. Wij willen iets gaan organiseren waarbij we de krachten bundelen: inwoners, ondernemers en de gemeente, waarbij door verschillende evenementen we de periode van 5 december tot Allerheiligen aantrekkelijk gaan maken. Dat mensen zeggen: wat is het leuk om in Groningen te zijn. Dat programma staat niet direct als een huis. Daar moeten we de tijd voor nemen. En we moeten partijen het vertrouwen geven dat ze de handen ineen slaan, en hier achter gaan staan om er wat moois van te maken.”

Schaatsen op de Drafbaan
Opvallend is dat de hele raad de winterprogrammering wel ziet zitten. Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “We missen in Groningen een kerstmarkt. Groningers reizen naar Duitsland of Limburg om daar een markt te bezoeken. En ook een kermis zou prima passen.” Ietje Jacobs-Setz van de VVD reageert kritisch: “Hoe zou het komen dat er geen kerstmarkt in Groningen is? Als er behoefte is dan was het er al lang geweest?” Bernabela: “Als je als gemeente de ruimte biedt, en subsidie verstrekt, dan gaat het wat makkelijker.” Jalt de Haan van het CDA vindt het mooi dat WinterWelvaart onderdeel wordt van het programma, en hoopt dat er stiekem ook geschaatst kan worden op de voormalige drafbaan.

Joren van Veen (PvdA): “Niet een zoveelste kerstmarkt met lauwe glühwein”
Stadspartij 100% voor Groningen ziet ook graag een ijsbaan op de Grote Markt. René Staijen namens de partij: “Wij vinden het jammer dat er dit jaar opnieuw geen ijsbaan op de Grote Markt komt. Wij hopen dat dit in de toekomst wel weer kan.” Joren van Veen van de PvdA spreekt de wens uit dat het winterprogramma geen dertien in een dozijn wordt: “We willen de burgemeester drie dingen meegeven. Dat het betaalbaar is voor iedereen, dat het breed georganiseerd wordt, en dat het een bijzonder festival wordt met een karakter. Het moet niet de zoveelste kerstmarkt worden met lauwe glühwein.” Maria Martinez Doubiani van D66: “Wat bedoelt u met karakter?” Van Veen: “Dat het niet standaard is. Dat het gedurfd is. Iets anders.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “We willen geen elitair binnenstadsfeestje”
De raad is ook eensgezind dat een winterprogramma in de hele gemeente door moet klinken. Ietje Jacobs-Setz: “Het is een heel leuk idee om de donkere maanden samen gezellig te maken. Wel zijn we zeer sceptisch over een centrale vuurwerkshow in de binnenstad. We willen niet dat we gaan werken aan een elitair binnenstadsfeestje, maar aan een evenement dat voor alle 230.000 inwoners van onze gemeente is. Staijen: “Als er in een dorp een kerstmarkt georganiseerd wordt, dan zou het voor hen makkelijker moeten worden om een evenementenvergunning aan te vragen.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Geen tegenstelling tussen binnenstad en dorp”
En dat is ook het doel van Schuiling. Dat er in de binnenstad, maar ook in de wijken en dorpen, activiteiten worden georganiseerd waarbij het accent ligt op de jeugd. Activiteiten waardoor er geen verveling is en men minder bezig is met vuurwerk. Schuiling: “Als er vanuit de wijken en dorpen initiatieven komen, dan willen we daar graag aan meewerken.” En dat is tegen het zere been van Jacobs-Setz: “We richten de pijlen op de binnenstad, maar als er iets in de wijken of dorpen moet gebeuren moeten mensen het zelf initiëren.” Schuiling: “Nee, er is geen tegenstelling. Voor de binnenstad hebben we een specifieke verantwoordelijkheid met een enorme toestroom van mensen. Als we in de binnenstad leuke dingen aanbieden, dan halen we de druk van de ketel.”

Jalt de Haan (CDA): “Een lokaal vuurwerkverbod is voor de bühne”
Maar een groot deel van de vergadering gaat over vuurwerk. Een aantal partijen willen een volledig vuurwerkverbod, anderen willen meer vuurwerkvrije zones en weer anderen hechten belang aan de traditie. Jalt de Haan van het CDA: “Wij zijn tegenstander van een lokaal vuurwerkverbod. Het is voor de bühne. Ondanks vuurwerkverboden in Amsterdam en Rotterdam werd daar tijdens afgelopen jaarwisseling massaal vuurwerk afgestoken, en werd er niet minder vuurwerk verkocht. Het is niet handhaafbaar.” Dat kan op een vraag rekenen van Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Gaat uw partij in Den Haag instemmen met een landelijk vuurwerkverbod?” De Haan: “Daar ga ik niet over. Ik ben politicus hier in Groningen.”

Daan Swets (Student & Stad): “We moeten de prikkel wegnemen om vuurwerk af te steken”
Jeffry van Hoorn van GroenLinks: “Wij zijn voorstander van een vuurwerkverbod. We zouden ook graag een lokaal vuurwerkverbod zien. Maar de praktijk is dat we het niet kunnen handhaven.” Daan Swets van Student & Stad: “We moeten de prikkel wegnemen om vuurwerk af te steken. Dit kan door alternatieven aan te bieden. Een centrale vuurwerkshow zou een oplossing kunnen zijn.” Maria Martinez Doubiani van D66: “Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn grootschalige incidenten uitgebleven. Toch hadden we te maken met 389 vuurwerkslachtoffers in de ziekenhuizen en 864 slachtoffers die zich door een huisarts hebben laten behandelen. Van hen is de helft jonger dan 20 jaar. Hulpverleners hebben deze avond te maken met erg veel agressie. Wij zijn daarom voor een landelijk vuurwerkverbod en niet voor een lokaal verbod. Om de simpele reden dat een lokaal verbod het afsteken verbiedt, maar de verkoop niet aan banden legt.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Teveel vuurwerkvrijezones zijn geen optie”
De Partij voor de Dieren overweegt om binnenkort een motie in te dienen om het aantal vuurwerkvrije zones uit te breiden. Schuiling daarover: “Als er aanleiding voor is, dan is dit mogelijk. We monitoren de situatie vanaf september. Zien we een bepaald gebouw of gebied waar onrust ontstaat, dan kunnen we daar op reageren. Maar teveel vuurwerkvrije zones zijn geen optie, omdat we daar dan niet geloofwaardig op kunnen handhaven.”

“Situatie wordt onbeheersbaar”
En over vuurwerk zegt Schuiling: “De overlast van vuurwerk heeft ook met illegaal vuurwerk te maken dat uit het buitenland wordt gehaald. Een groot deel van de bevolking is klaar met vuurwerk. Zo langzamerhand wordt de situatie rond de jaarwisseling onbeheersbaar. Ondanks dat we goede afspraken maken, wordt het steeds ingewikkelder. Voor mensen is het vervelend, voor dieren, maar ook het risico op bijvoorbeeld grote branden. Landelijk zal ik mij blijven inzetten om dit punt in Den Haag duidelijk te maken. Maar wat ik wel jammer vind is dat de discussie over de winterprogrammering gedomineerd wordt door vuurwerk.”

Dublin Winter Lights
Vorig jaar besteedde OOG Tv aandacht aan het festival Dublin Winter Lights. In de periode van half november tot en met 1 januari zijn er op 21 locaties in Dublin lichtprojecties te zien. Rendieren op de City Hall, een winterlandschap op de Triumphal Arch en een fraai verlicht Jeanie Johnston Ship. Twee verschillende wandelroutes voerden langs alle projecties. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) omschreef het festival indertijd als een lichtend voorbeeld. Ook verschillende andere partijen zagen zo’n evenement in Groningen wel zitten.