Akkoord over salarisverhoging werknemers universiteiten

nieuws
Foto: Cisca Wijmenga

De onderhandelaars van werkgeversvereniging Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties hebben een akkoord bereikt over de cao voor dit jaar.

De partijen spreken een loonsverhoging af van 9 procent per 1 augustus, plus een eenmalige uitkering van maximaal 1200 euro bruto. Verder is afgesproken dat het aantal docenten met een tijdelijk contract in drie jaar wordt teruggebracht van 15 naar 13,5 procent van het onderwijzend wetenschappelijk personeel. Dit zijn circa driehonderd nieuwe vaste banen.

De universiteiten gaan met dit onderhandelingsresultaat het aantal vaste banen vergroten. Hoofdonderhandelaar Margot van der Starre: “Het is van belang dat we werknemers loopbaanperspectief bieden. Met deze afspraak zetten we een goede stap in die richting. Nu is het aan ons om de afspraak uit te gaan voeren.”

De cao loopt van 1 april dit jaar tot en met 30 juni volgend jaar en is van toepassing op de bijna 64.000 medewerkers die werkzaam zijn in de universitaire sector. De cao-partijen leggen het resultaat voor aan hun achterban en streven ernaar uiterlijk op 26 juli een definitief cao-akkoord te hebben.