Wethouder deelt zorgen leefbaarheid Ten Boer: “Als gemeente kunnen we geen slagerij runnen”

nieuws
Foto via Winkelcentrum Koopmansplein Ten Boer

Het gemeentebestuur deelt de zorgen van de fractie van de ChristenUnie over de leefbaarheid in Ten Boer. Tegelijkertijd zegt wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) dat de mogelijkheden beperkt zijn om iets te doen.

De wethouder reageerde daarmee op vragen van CU-fractievoorzitter Peter Rebergen: “Ieder dorp heeft een kroeg, maar die in Ten Boer werd al een tijdje geleden gesloten. Wel zijn er nog verschillende horecavoorzieningen, waarbij onlangs twee ondernemers hebben aangegeven te gaan stoppen, en ook de slager is van plan om zijn bedrijf op te heffen. We zien dat voorzieningen aan het verdwijnen zijn. Dat is heel vervelend voor het dorp, maar ook voor de omgeving, omdat indertijd is vastgesteld dat Ten Boer ook voorzieningen moet hebben voor omliggende dorpen. Wij zijn benieuwd hoe hier op gestuurd kan worden.”

Wethouder Inge Jongman: “Onze rol is beperkt”
Wethouder Jongman: “Voorzieningen en ontmoetingsplekken zijn essentieel voor de leefbaarheid in dorpen. Wij zien dat in Ten Boer, en ook in andere dorpen, het voorzieningenniveau onderhevig is aan marktmechanismen. Het is absoluut jammer dat er onlangs twee ondernemers gestopt zijn. Toch moeten we ook constateren dat de rol van de overheid op dit gebied beperkt is. We kunnen in gebiedsplannen de soorten en aantallen van wat ergens komt reguleren. Maar we kunnen als gemeente niet een slagerij runnen.”

“Met de aanpak van het Koopmansplein had ik al veel verder willen zijn”
De wethouder vertelt verder: “Daarom is er de vraag hoe we het winkelhart kunnen versterken en zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken, dat ondernemers zich daar willen gaan vestigen, en mensen er ook gebruik van maken. Met de aanpak van het Koopmansplein zijn we al zeven jaar bezig. Er vinden gesprekken plaats, maar eigenlijk had ik al veel verder willen zijn dan waar we nu staan. De voortgang loopt stroef omdat het vast hangt aan verschillende andere projecten, waaronder de versterkingsoperatie. Het project moet ook in de goede volgorde gebeuren.”

Inloopspreekuur
Jongman vertelt daarnaast dat er op het gebied van leefbaarheid veel gebeurt. Zo zijn er verschillende initiatieven waarbij bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarbij doelt de wethouder bijvoorbeeld op de dorpscoöperatie, maar ook het Forum in het dorp en de weggeefwinkel waar veel gebruik van wordt gemaakt. “We zijn ook doorgaand in gesprek. Wekelijks vindt er een inloopspreekuur plaats in het Forum waar bewoners ideeën en initiatieven aan kunnen leveren.”