Vier op de tien mantelzorgers in Groningen heeft het zwaar, maar respijtzorg wordt niet of nauwelijks gebruikt

nieuws
Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

Vier op de tien mantelzorgers in de gemeente Groningen heeft het moeilijk door de zorg voor een ouder, partner of kind. Tegelijk wordt er niet of nauwelijks gebruik gemaakt van mogelijkheden voor ‘respijtzorg’, waarbij de zorg voor een naaste tijdelijk door anderen kan worden overgenomen.

Dat blijkt uit onderzoek van Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen (OIS), in opdracht van de gemeente Groningen en het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas Groningen.

Van de 588 ondervraagde mantelzorgers voelt bijna een derde zich ’tamelijk belast’ door de zorg die zij aan een naaste leveren. Voor acht procent is de zorg ‘zeer zwaar’ en zo’n drie procent zegt de zorg eigenlijk niet meer aan te kunnen. De zorg voor kinderen levert de meeste problemen op voor mantelzorgers.

De belasting is volgens de respondenten met name mentaal en emotioneel moeilijk. Naasten in een kwetsbare positie zien, vrijheid inleveren en gebonden zijn, zorgen voor de meeste problemen. Hoewel de mate van belasting wisselt, stelt OIS dat meerdere mensen aangaven dat ze overspannen zijn geraakt door de mantelzorg, zeker als daar full-time bij wordt gewerkt.

Hoewel de meeste mantelzorgers zeggen dat ze wel eens van respijtzorg hebben gehoord en ongeveer twintig procent er aan heeft gedacht om de zorg voor een naaste voor een korte periode over te laten nemen, maakte slechts drie procent van de respondenten gebruik van respijtzorg. De mantelzorgers die wel respijtzorg zouden willen, maar er geen gebruik van maakten, weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn of waar ze terecht kunnen voor informatie.