Toezegging Gerrit Krolbrug: “Er komt een onderzoek naar een duurzame tijdelijke brug”

Er wordt een werkgroep opgericht die onderzoek gaat doen naar een duurzame en tijdelijke brug over het Van Starkenborghkanaal bij de Gerrit Krolbrug. Die toezegging hebben Rijkswaterstaat en het gemeentebestuur dinsdagavond gedaan.

De Gerrit Krolbrug stond dinsdag vol in de schijnwerpers. In Het Floreshuis vond een inloopmiddag en -avond plaats waarbij omwonenden werden bijgepraat door Rijkswaterstaat over de voortgang van het project. Het Platform Gerrit Krolbrug sprak eerder op de dag met wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer. Daarbij werd aangegeven dat de bewoners graag een werkgroep zien geformeerd worden voor het uitvoeren van een onderzoek naar een duurzame tijdelijke oplossing van een vaste hoge Gerrit Krolbrug tot 2029.

Tijdelijke brug
De Gerrit Krolbrug werd twee jaar geleden aangevaren door een schip. Het beweegbare brugdeel raakte daarbij zwaar beschadigd. Gemotoriseerd verkeer, maar ook fietsers op bijvoorbeeld bakfietsen en mindervaliden, moeten sindsdien gebruik maken van een omleidingsroute. Fietsers en voetgangers maken gebruik van de twee bruggen. Om deze bruggen toegankelijk te maken moet er een hellingbaan komen, maar de ondergrond is daar te onstabiel voor. Vorige week werd duidelijk dat een tijdelijke brug bij de Gerrit Krolbrug moet komen, die gaat verdwijnen als de bouw van de nieuwe brug begint.

Platform GKB: “Mooi resultaat”
Bewoners zijn hier niet blij mee. Als de bouw begint is er vanaf dat moment geen enkele brug meer. Zij roepen al maanden om een onderzoek om een tijdelijke brug op ongeveer honderd meter afstand van de Gerrit Krolbrug aan te leggen waardoor er een duurzame oplossing ontstaat. Het pamflet hiervoor werd in de middag door de wethouder in ontvangst genomen. Chris van Malkenhorst namens het Platform GKB: “Vanavond is besloten om zeer binnenkort de gevraagde werkgroep voor de tijdelijke Gerrit Krolbrug bij elkaar te roepen. Een mooi resultaat, waar wij erg blij mee zijn.”

Minister ziet geen kansen om de bouw van de brug te versnellen
Vorige week werd duidelijk dat het project rond de Gerrit Krolbrug opnieuw vertraging oploopt. Dinsdag liet minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur weten dat hij nauwelijks kansen ziet om de bouw te versnellen. De streefdatum voor de ingebruikname verschuift van 2026 naar uiterlijk 2029. In de brief aan de Tweede Kamer prijst Harbers de Groningse gemeenteraad en Rijkswaterstaat voor de manier waarop omwonenden en belangenorganisaties zijn betrokken bij de uitwerking van de plannen voor de nieuwe Gerrit Krolbrug. Maar Harbers stelt in zijn brief wel dat ‘diverse moties uit de gemeenteraad’ tegelijk ook een oorzaak zijn voor de vertraging: “Het traject van gezamenlijk en zorgvuldig uitwerken van moties vroeg de nodige tijd. Dat betekent helaas dat hierdoor deze fase van het project meer tijd in beslag nam dan oorspronkelijk gedacht.”

Tom Rustebiel (D66): “Dat het ministerie zo druk is met de moties uit de raad”
Raadslid Tom Rustebiel van D66 is verbaasd. “Het is wel heel bijzonder om te horen dat zo’n groot ministerie zo druk is met de moties die door onze raad worden aangenomen. Ik zou het bijna eervol vinden. Iik weet niet hoe ik het precies moet interpreteren. Het is goed dat de overheid oog en respect heeft voor het lokale gezag, voor de gemeenteraad, voor de betrokkenen rond deze brug.”

“Qua stikstof liggen er juist kansen”
Toch moet Rustebiel wel iets van het hart. “In 2019 stortte in Italië de Morandibrug in. Het lukte de Italianen om in een jaar deze snelwegverbinding te herstellen. Hier in Groningen hebben we het niet over een Morandibrug maar over twee simpele bruggetjes. Waarbij ik voor het gemak nu ook even doel op de Paddepoelsterbrug. En ik snap heel goed dat bij elk project wel een keer iets tegen kan zitten. Maar dan zijn het weer de damwanden, dan is het weer de slappe bodem. En de minister roept nu ook dat stikstof een oorzaak is van de vertraging. Maar dat klopt niet. Als er ergens stikstofruimte is, dan is het in deze hoek van Nederland. En omdat vanwege stikstof er in het land veel stil ligt, zou er een overschot moeten zijn aan werknemers die hier allemaal aan de slag kunnen. Hier schuilt gewoon een kans in om snelheid te maken.”

“Bewonderenswaardig dat bewoners zich zo blijven inzetten”
Dat de werkgroep er gaat komen, noemt Rustebiel mooi nieuws. “Ik vind het bewonderenswaardig hoe de bewoners zich blijven inzetten. Na al die tegenslagen. En ja, ze zijn eerder met initiatieven gekomen. Gebruikelijk is dat als initiatieven niet gehonoreerd worden, dat er uitleg wordt gegeven, maar de bewoners hebben die onderbouwing de laatste keer gemist. Daarom was het heel mooi dat de wethouder vandaag aanwezig was, en dat hij ook toegankelijk was. Dus dat deze werkgroep er nu gaat komen is mooi nieuws.”

“Mensen uit Beijum komen niet meer in de binnenstad”
Rustebiel: “En het is ook belangrijk dat er een goede verbinding komt. Er zijn nu mensen in Beijum die niet meer in de binnenstad komen. Omdat ze de Noordzeebrug te hoog vinden, de omleiding te lang vinden, of de oversteek op deze route te gevaarlijk vinden. Eigenlijk ontnemen we met het constant uitstellen van een toegankelijke brug een bepaalde vrijheid van deze mensen. Dat vind ik niet kunnen.”