Roep uit gemeenteraad om versoepeling bijstandsregels voor Stadjers onder de 27 jaar

nieuws
Rechtenvrije foto via PxHere

De gemeente Groningen moet, net als Utrecht, gaan afwijken van de Bijstandswet en sneller een uitkering toekennen aan jongeren onder de 27 jaar. Daarvoor pleiten de raadsfracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie.

De gemeente Utrecht liet halverwege april weten door te gaan met een proef, waarbij jongeren onder de 27 jaar niet meer hoeven te wachten op geld wanneer ze een bijstandsuitkering aanvragen. Ook mogen de jongeren iets bijverdienen met vrijwilligerswerk of een kleine deeltijdbaan.

Met de proef, die volgens de gemeente rond de Domstad succesvol is gebleken, wil Utrecht voorkomen dat de (vaak kwetsbare) jongeren in de schulden raken en sneller hulp zoeken bij geldzorgen.

De vier Groningse fracties zien in de succesvolle proef ook een succesvolle aanpassing in de bijstandsregels voor Groningen. “We zijn van mening dat de zoektijd voor mensen tot 27 jaar leidt tot zeer ongewenste situaties in het leven van betrokkenen. Zij hebben dan geen inkomen, waardoor zij hun vaste lasten niet kunnen betalen”, schrijft Daan Brandenbarg namens de vier partijen. “Daardoor kunnen ze genoodzaakt zijn om bij familie en kennissen aan te kloppen om toch de maand door te komen. Als na deze 4 weken de bijstandsaanvraag wordt ingediend is er natuurlijk ook nog niet direct geld beschikbaar, omdat dan pas het recht op bijstand kan worden vastgesteld. Er blijft dus nog steeds een aantal dagen of weken onzekerheid over het inkomen.”

De vier fracties erkennen dat er in de gemeente al behoorlijk soepel omgegaan met de zoektijd van vier weken: “Maar een tandje meer kan natuurlijk nooit kwaad. Want ondanks deze soepele benadering kan niet worden uitgesloten dat, met name kwetsbare jongeren die niet in beeld zijn, geen aanvraag zullen indienen.”

De SP, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie hebben maandagmiddag schriftelijke vragen ingediend bij het college, waarin ze de aanpassingen in de bijstandsregels bepleiten richting het gemeentebestuur.