Rekenkamer Groningen houdt gemeentelijke vennootschappen tegen het licht

nieuws

De Rekenkamer Groningen gaat een onderzoek beginnen naar de vennootschappen waar de gemeente Groningen deel van uitmaakt. Het gemeentelijke instituut wil onder meer weten of er genoeg democratische controle is op het reilen en zeilen binnen de bv’s en nv’s waar de gemeente onderdeel van is.

Het onderzoek richt zich op zowel de vennootschappen waarin de gemeente aandeelhouder is, als op de bv’s en nv’s die de gemeente zelf heeft opgericht. Ook andere constructies waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel verantwoordelijkheid heeft, worden tegen het licht gehouden.

Het onderzoek richt zich in algemene zin op alle vennootschappen waar de gemeente deel van uitmaakt. Drie vennootschappen (waarvan twee rond de bouw van de Suikerzijde en Stadshaven) komen specifiek onder de loep. Volgens de Rekenkamer moet het onderzoek de voor- en nadelen van de gemeentelijke vennootschappen in kaart brengen en laten zien in hoeverre hun opereren democratisch gestuurd en gecontroleerd kan worden.

“Het opereren van deze vennootschappen onttrekt zich grotendeels aan de blik van de gemeenteraad, terwijl het belang voor de lokale samenleving en de risico’s die soms worden aangegaan groot zijn”, schrijft de Rekenkamer aan de gemeenteraad en het college. “De vraag is hoe de verantwoordelijkheden van een vennootschap en zijn bestuurders zich verhouden tot de rol van de raad en de mogelijkheden om democratische controle uit te oefenen.”