Provincie sluit 2022 af met 34,9 miljoen euro in de plus

nieuws
Foto: Provincie Groningen

Ondanks de geopolitieke ontwikkelingen heeft de provincie Groningen 2022 positief afgesloten. In de jaarstukken laat het provinciebestuur weten dat het vorige jaar is afgesloten met een positief resultaat van 34,9 miljoen euro.

In de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over het gevoerde beleid en uitgaven. Duidelijk is dat de nieuwe coalitie, die binnenkort zal aantreden, groene cijfers gaat tegenkomen in het huishoudboekje. En dat mag als een verrassing worden gezien omdat de coronapandemie vorig jaar nog een zware wissel op de samenleving trok, maar ook de oorlog in Oekraïne en de daardoor stijgende energieprijzen en inflatie hun stempel drukten.

Projecten niet uitgevoerd
Dat er toch een overschot is ontstaan, komt volgens de provincie omdat een aantal projecten en activiteiten niet is uitgevoerd, of nog niet is voltooid. “Op dit moment gaan we er vanuit dat de geplande projecten in dit jaar nog worden afgerond, en dat het geld, met goedkeuring van de Staten, nog besteed zal worden”, laat de provincie weten.

Lelylijn
De provincie kijkt ook tevreden terug op het jaar 2022. Zo ligt Groningen op het gebied van klimaat en energie op koers wat betreft wind op land en zonne-energie. Groningen is bijvoorbeeld voorloper als het gaat om de ontwikkeling van wind op zee en waterstofeconomie. Op het gebied van mobiliteit is het meerjarige Programma Mobiliteit tot stand gekomen. Fietsveiligheid is hierin een belangrijk onderwerp. En door een succesvolle lobby zijn de Lelylijn, verbeteringen aan het bestaande spoor en de Nedersaksenlijn een stap dichterbij gekomen.

Op 12 juli wordt de jaarrekening uitgebreid besproken door Provinciale Staten.