Oudste speeltuinvereniging viert jubileum: “Stilstaan is geen optie, je zult constant moeten vernieuwen”

nieuws
Foto: Jaap de Graaf

Feest was het zaterdag bij speeltuinvereniging Ons Belang aan de Zaagmuldersweg. De speeltuin in de Oosterparkwijk bestaat honderd jaar. Jaap de Graaf van de organisatie spreekt van een geslaagde dag maar kijkt ondertussen ook bezorgd naar de toekomst.

Hoi Jaap! Een speeltuinvereniging die honderd jaar is …
“Ja, geweldig hè? We zijn ook één van de oudste verenigingen in het land. Ik geloof dat er in Amsterdam een vereniging zit die in 1907 is opgericht. Die is dus nog ouder. Maar wij behoren zeker tot de oudste vijf in het land. Hoewel je de situatie van toen niet meer kunt vergelijken met nu. Vroeger was Ons Belang namelijk een bewonersorganisatie. Men runde de speeltuinvereniging, maar ondertussen sprak men ook met de woningverhuurder als de huurprijzen te hoog waren. En men sprak met de gemeente over wat er allemaal nog moest gaan gebeuren.”

Hoe belangrijk was een speeltuin in die tijd?
“Ja, toch wel heel belangrijk. De speeltuinvereniging werd opgericht met het idee om kinderen een goede kans te geven. Men wilde door middel van een speeltuin de kinderen vaardigheden aanleren waar ze in de toekomst, als geschoolde werknemers, baat bij zouden hebben. En het ging er heel serieus aan toe. In de Oosterpark waren er drie speeltuinen. Eentje met een communistische pijler, met een christelijke en een socialistische. Volgens mij behoort Ons Belang tot die laatste pijler. Het was dus verzuild. En op die manier werd er ook gestalte gegeven. Dus ook op het gebied van opvoeding werden er flinke stappen gezet.”

Dat komt ook allemaal naar voren dat in een boek is beschreven dat gisteren officieel werd overhandigd hè?
“We begonnen de dag gisteren met een officieel programma. Om 11.00 uur zijn we begonnen met een receptie waarbij een boek over 100 jaar Ons Belang werd uitgereikt aan wethouder Eelco Eikenaar (SP). De wethouder was er erg blij mee. Hij vertelde dat hij dan wel niet een afgestudeerd historicus is, maar dat hij het wel met veel belangstelling gaat lezen. Ook omdat in zo’n boek heel veel lijntjes bij elkaar komen. De historie van de speeltuin vertelt veel over de geschiedenis van de wijk, omdat de speeltuin een erg belangrijke centrale rol innam.”

Tekst gaat verder onder de foto:


De festiviteiten trokken zaterdag flink wat belangstelling. Foto: Jaap de Graaf

Je vertelt over een receptie. Hoe zag jullie jubileumfeest er verder uit?
“Van 12.00 tot 17.00 uur was er in samenwerking met Bslim een programma voor de jeugd. Er waren attracties, sportactiviteiten, er was een springkussen, er was ijs, ranja en suikerspinnen. Ik schat dat we ruim honderd kinderen hebben mogen verwelkomen. Wat ook heel leuk is om te vertellen is dat het wijkkoor het ‘Ons Belang-lied’ uit 1927 heeft gezongen. Dat lied bestaat uit vier coupletten. Eén couplet hebben ze origineel gehouden, de andere coupletten zijn wat aangepast. In de avond hadden we een programma met Nederlandstalige muziek.”

Je klinkt enthousiast …
“Het was heel leuk. En we denken er ook over na om hier wellicht jaarlijks bij stil te gaan staan. Het is toch een leuke aanleiding om de speeltuin in de schijnwerpers te zetten. De vraag is dan wel hoe we dat moeten gaan doen. We hebben het nu voor elkaar gekregen om de ijsjes en de ranja gratis te houden. Om het op die manier ook voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig te maken. De vraag is dan wel of je dat bij komende feestjes ook kunt bewerkstelligen. Dat is iets waar we over na moeten gaan denken.”

Als speeltuinvereniging doen jullie heel veel. Behalve de speeltuin is er ook een ruimte waar jullie activiteiten organiseren. Hoe gaat het op dit moment met jullie?
“Het gaat op zich goed, maar we hebben een moeilijke tijd achter ons liggen. Dan doel ik op de coronajaren die er toch wel ingehakt hebben. Maar ook qua bestuur. Kijk, je leeft in een tijd waarin het moeilijk is om mensen aan je te binden. Jarenlang is de vereniging gerund door een aantal zeventigers. Dat hebben ze met heel veel liefde gedaan. Maar de komma is dat nieuwe mensen niet waren te vinden. Vorig jaar herfst zijn wij ingestapt.”

Kiezen jullie voor een andere aanpak?
“Ik denk dat je daar niet om heen kunt. De wereld is niet meer dezelfde als in de jaren veertig of vijftig. Tegenwoordig zijn er vele vormen van afleiding te vinden. En de wereld is door toegenomen mobiliteit kleiner geworden. Dus je zult echt op een andere manier te werk moeten gaan om mensen aan je te binden. Bijvoorbeeld door wat je aan gaat bieden. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan door op zondag een aantal keren muziekmiddagen te organiseren. En we denken na over mogelijkheden om andere doelgroepen uit de wijk aan ons te binden. Het samenbrengen van de wijk, dat is het doel. Bestaansrecht houden.”

En de kinderen natuurlijk …
“Klopt. En daar ligt ook een uitdaging. Onze speeltuin kan namelijk wel een opknapbeurt gebruiken. De speeltuin is verouderd en er wordt nu ook weinig gebruik van gemaakt. Dus dat willen we vernieuwen, en we kijken ook met het WIJ-team of we er ook peuter- en kleuteractiviteiten aan kunnen verbinden. Dus als je vraagt hoe het gaat, dan gaat het goed, maar we zijn wel druk bezig met de uitdagingen voor de toekomst. Waarbij we toch vooral willen proberen om zoveel mogelijk mensen aan ons te binden. Dat de vereniging ook honderd jaar verder kan.”