Herinrichting Vondellaan begonnen

nieuws
Impressie van de nieuwe inrichting van de Vondellaan

Aanpak Ring Zuid is deze week begonnen met de herinrichting van de Vondellaan. De eerste stap is het verleggen van kabels en leidingen.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn eerder al een groot deel van de bomen en bosschages in de straat gekapt. De herinrichting is nodig omdat de Vondellaan een directe aansluiting krijgt op de zuidelijke ringweg. Deze aansluiting is er nu deels al. Zo kun je al met de auto via de Vondellaan de ringweg oprijden richting Hoogezand. Als straks het nieuwe Julianaplein klaar kun je ook vanaf de Vondellaan richting Drachten of de westelijke ringweg rijden. Er komt niet een directe aansluiting op de A28. Door deze verandering zal er meer autoverkeer gebruik gaan maken van de Vondellaan.

Vrijliggende fietspaden
De herinrichting van de straat moet er voor gaan zorgen dat het verkeer goed en veilig door kan stromen, maar ook moeten fietsers en voetgangers de mogelijkheid blijven houden om veilig over te kunnen steken. Vanaf 2013 zijn er verschillende plannen gepresenteerd voor de herinrichting. Mede op basis van inspraak is er gekozen voor een variant met vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg. Een parkeer- en uitstapstrook gaat er voor zorgen dat de fietspaden gescheiden worden van de weg. Door de nieuwe inrichting verdwijnen er 21 parkeerplaatsen. Bij het Gomarus College wordt een nieuw parkeerterrein aangelegd dat deze plekken moet compenseren.

Zuidelijk deel van de Vondellaan
Ter hoogte van de Henriëtte Roland Holststraat komt een oversteekplaats met een verkeerslichtinstallatie. Op deze manier kunnen scholieren veilig oversteken. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn zullen er weer nieuwe bomen aangeplant worden. Ook het zuidelijk deel van de Vondellaan, het deel ten zuiden van de Van Iddekingweg, wordt aangepakt, maar wel minder ingrijpend omdat hier het verkeer minder sterk toe gaat nemen. Ter hoogte van de bushalte bij de Van Iddekingeweg komen nog vrijliggende fietspaden. Ter hoogte van de P.C. Hooftlaan komt een oversteekplaats met een vluchtheuvel.