Gemeente wil komend najaar 124 bomen kappen

nieuws
Foto: Boomwachters Groningen

De gemeente Groningen wil komend najaar 124 bomen kappen, verspreid over de stad Groningen en de dorpen binnen de gemeentegrenzen.

Dat blijkt uit de plannen voor het kapprogramma van het aanstaande najaar, waarvoor deze week een vergunning is aangevraagd.

Een gedeelte van de bomen die de gemeente wil gaan kappen is ziek of dood. Daarnaast vormen sommige bomen een gevaar voor de omgeving (vallende takken of dreigend omvallen bij harde wind). Een aantal andere bomen gaat tegen de vlakte, omdat ze straatverharding opdrukken met hun boomwortels.

Volgens de gemeente staan er dit keer geen monumentale bomen op de rol voor het kappen. De werkzaamheden staan gepland tussen oktober en december. Voor elke gekapte boom plant de gemeente een nieuw exemplaar terug, maar dat gebeurt pas in het najaar van 2024.

Op deze kaart is te vinden waar de gemeente van plan is om dit najaar bomen te vellen.