Gemeente: frauderen met pgb’s is onacceptabel

nieuws
Een vals briefje van vijtig euro - Foto: Jorge Castro via Twitter (@WA_tenboer)

De gemeente vindt het onacceptabel dat er gefraudeerd wordt met persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Dat blijkt uit antwoorden op vragen van diverse fracties. Het is echter niet bekend of dit ook in Groningen gebeurt.

De vragen kwamen van de raadsfracties van CDA, VVD, PVV en Stadspartij 100% voor Groningen. Dit naar aanleiding van nieuwberichten van RTV Noord en RTL Nieuws over zorgaanbieders met een strafblad.

Het onderzoek waar de media zich op baseren is echter geanonimiseerd. Daardoor is het niet bekend om welke aanbieders, soorten van ondersteuning en domeinen het gaat. Ook is niet bekend voor welke inwoners dit speelt en voor welke delicten (bijvoorbeeld fraude) er een strafblad is. Daardoor is het lastig om de omvang van de problematiek in Groningen te duiden.

Volgens de gemeente wordt momenteel al het nodige gedaan aan het bevorderen van wet- en regelgeving in de zorg. Verder kunnen inwoners via het meldpunt Zorg om Zorg (ZOZ) hun zorgen en signalen melden over onder meer Pgb-zorgaanbieders. Tenslotte wordt ook onderzocht hoe de controle in Groningen verder uitgebreid kan worden.