‘Corpus den Hoorn-Zuid moet aantrekkelijk zijn om te werken en wonen’

De gemeente heeft de gebiedsvisie voor Corpus den Hoorn-Zuid vrijgegeven voor inspraak. De visie beschrijft hoe het gebied rond het Martini Ziekenhuis aantrekkelijker wordt gemaakt.

“Corpus den Hoorn-Zuid is een belangrijke locatie voor ons als het gaat om werkgelegenheid,” zegt wethouder Rik van Niejenhuis. “Dat willen we graag zo houden en verder stimuleren en uitbouwen.” Met de gebiedsvisie wil de gemeente ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen wonen, werken en leven in de wijk.

De gemeente wil dat onder meer doen door aandacht te hebben voor de bereikbaarheid, en door het toevoegen van groen en verblijfsruimte. “En ook door woningbouw en kleinschalige voorzieningen mogelijk te maken,” aldus Van Niejenhuis. “Daarvoor trekken we samen op met de bedrijvenvereniging West en eigenaren in het gebied.”

Het Martini Ziekenhuis is de grootste organisatie in het gebied en trekt veel bedrijven en banen aan. In het gebied worden de komende jaren woningen gebouwd, te beginnen op de HOLT-locatie (de oude ALO-locatie). Ook komt er meer groen en ruimte om te wandelen en elkaar te ontmoeten.