Coalitie wil niet tornen aan bedrijfsparkeervergunningen: “529 euro voor een ondernemer is niet veel”

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De prijzen die ondernemers betalen voor twee of meer parkeervergunningen blijft op hetzelfde niveau. Coalitiepartijen noemen een bedrag van 529 euro per jaar heel redelijk.

In de gemeenteraad werden woensdag verschillende voorstellen besproken. Eén van die voorstellen ging over ondernemers. In gebieden waar betaald parkeren geldt, betalen deze ondernemers voor één auto 120 euro. Zijn er twee, drie of nog meer auto’s, dan wordt er 529 euro per extra parkeervergunning betaald. Raadslid Etkin Armut van het CDA: “Het voelt vanavond als beleid dat zonder enig draagvlak er doorheen gedrukt wordt. Er is grote ontevredenheid. En ik wil de coalitie vragen om eens uit die bubbel te stappen.” Armut op furieuze toon: “De linkse coalitie loopt over van groene ambities. Maar gaandeweg raakt men steeds meer mensen kwijt. En dat zijn geen onwillende mensen. Mensen die moeten dealen met de gevolgen.”

Etkin Armut (CDA): “Stop met halsstarrig zijn”
Armut: “De 529 euro voor elke volgende vergunning is niet uit te leggen en is voor ondernemers ook niet op te brengen. Tel daar de stijgende energiekosten bij op. Voor een bakker is het niet te doen. Terwijl kleine ondernemers nu juist zo belangrijk zijn voor de leefbaarheid in de wijken. Coalitie, stop met halsstarrig zijn. En kom eens met voorstellen om dit op te lossen.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Het zijn spelletjes, u wilt het niet”
Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “We zijn een elitaire stad aan het creëren. Er wordt gezegd dat een parkeervergunning voor ondernemers maar een paar euro per dag kost. Maar dat is het niet. We hebben ook ozb. Er komt volgend jaar een reclamebelasting voor ondernemers. En de bedragen stijgen. Elke keer gaan de bedragen verder omhoog. We gaan Amsterdam achterna”, verzucht Van der Laan chagrijnig. Dat kan op een vraag rekenen van Peter Rebergen van de ChristenUnie: “De gestapelde kosten die u nu noemt, is dat niet een discussie die we moeten voeren bij de vergadering over het economisch beleid in de gemeente?” Van der Laan: “Dat zijn spelletjes, meneer Rebergen. Doorschuiven. U wilt niet aan het beleid tornen. U wilt de ondernemers niet tegemoet komen. Dan houdt het op.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Als partij gaan wij dit niet herzien”
Want de coalitie ziet geen problemen. Benni Leemhuis van GroenLinks: “Het geven van een korting van tachtig procent op betaald parkeren voor ondernemers, dat lijkt ons niet verstandig.” Armut: “U noemt het een korting. Maar 520 euro is toch geen redelijk bedrag voor een kapper of een bakker?” Leemhuis: “Deze tarieven zijn indertijd door deze raad vastgesteld. Indertijd vond men deze bedragen een goed idee.” Armut: “In deze raad hebben we wel meer vastgesteld. Als ik mijn oor te luister leg bij ondernemers, dan is dit voor hen een grote frustratie. Dan kunnen we toch het beleid herzien?” Leemhuis: “Dat zou kunnen. Maar wij als partij gaan dat niet doen.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Mkb is toch de motor?”
Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Meneer Leemhuis sprak over korting. We hebben indertijd de tarievennota vastgesteld voor betaald parkeren. Maar dat kunnen we toch wijzigen? We willen toch een levendige en bruisende stad blijven? GroenLinks realiseert zich toch ook dat het mbk de motor is voor banen? Indertijd hebben we ook al eens de prijzen voor rijbewijzen verlaagd toen deze te hoog bleken te zijn. Als de kosten te hoog zijn, dan kunnen we toch aan knoppen draaien?” Leemhuis: “Het is prima dat er partijen zijn die aan knoppen willen draaien. Maar wij vinden dat niet.”

Dennis Ram (PVV): “Heeft u geen hart voor ondernemers?”
Rik Heiner van de VVD: “GroenLinks noemt het goede tarieven die door de raad zijn vastgesteld. Maar feit is wel dat de spelregels veranderd zijn. Want het gebied waar betaald parkeren van toepassing is, is uitgebreid.” Leemhuis: “U kunt mij heel vaak dezelfde vraag stellen, maar het antwoord gaat niet veranderen. Mijn fractie zal deze oproep niet steunen.” Dennis Ram van de PVV: “U zegt dat het geen onredelijk tarief is. Of heeft u geen hart voor ondernemers?” Leemhuis: “Een ondernemer gebruikt commerciële ruimte. Dan is het logisch om daar een vergoeding voor te vragen. Het tarief voor de eerste vergunning is flink gereduceerd.”

Rita Pestman (PvdA): “Kun je een onderneming met vijf auto’s nog als een kleine ondernemer bestempelen?”
Ook andere coalitiepartijen noemen de prijzen acceptabel. De Partij voor de Dieren noemt een ‘daalder’ per dag betaalbaar. De SP is weliswaar geen voorstander maar stemt wel in. Volgens raadslid Hans de Waard moet je in een coalitie soms dingen toegeven waardoor je op andere onderwerpen winst kunt boeken. De ogen zijn extra gericht op de fractie van de PvdA. Vorige week was raadslid Rita Pestman kritisch op het beleid van de coalitie. “We zien als PvdA de noden van de kleine ondernemers. Ik heb gesproken met één ondernemer en dat heeft veel duidelijk gemaakt. De meneer zei dat ik tien andere ondernemers kon bellen, maar dat het verhaal overal hetzelfde zal zijn. Maar feit is of je een onderneming met vijf auto’s nog als een kleine ondernemer kunt bestempelen. En dat is de reden waarom we dit voorstel niet zullen steunen. Wel willen we als fractie gaan kijken wat we voor ondernemers kunnen doen. We willen kijken waar de echte nood zit. Maar daar kunnen we nu geen antwoord op geven. Daar moet meer overleg plaatsvinden.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Wij vinden het redelijk”
Ook wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) ontraadt het voorstel: “Het is belangrijk om een goed beeld te schetsen. Ondernemers kunnen maximaal vijf vergunningen aanvragen. Tenzij je een onderneming in de binnenstad hebt. Qua tarieven zijn er geen verschillen. Bewoners kunnen maximaal twee vergunningen krijgen. En als je in de binnenstad woont gaat het om maximaal één. Ondernemers betalen gemiddeld 44 euro per maand. Dat vinden we redelijk.”

Het voorstel wordt uiteindelijk weggestemd: 31 raadsleden stemmen tegen, 11 voor.