Boer in Noordlaren geeft koeien alle ruimte

Jan Arends uit Noordlaren is een van de weinige boeren in Nederland die aan extensieve landbouw doet.

Dat houdt in dat zijn koeien veel meer ruimte hebben dan bij een doorsnee veehouderij. De boer heeft in het Zuidlaardermeergebied 450 hectare grond tot zijn beschikking voor driehonderd vleeskoeien.

Het hele proces behalve de slacht vindt plaats op het eigen erf. Dat is heel aantrekkelijk, want zo maakt de boer meer winst. En de kalveren groeien op bij de moeder. Omdat het bij hem niet om de melk gaat worden de kalveren pas bij de moeder weggehaald als zij zwanger is.

Er wordt door het kabinet met de landbouw en natuurorganisaties en de industrie onderhandeld over de toekomst van de landbouw. Jan Arends denkt dat zijn bedrijfsmodel niet breed toegepast kan worden, ondanks alle voordelen er van. Want een groot deel van zijn inkomsten krijgt hij als natuurbeheerder van het gebied. Van de opbrengsten van het vlees alleen kan hij niet leven.