Werkdruk medewerkers RUG daalt niet, plezier in het werk daalt wel

nieuws
Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Medewerkers van de RUG zijn ongeveer net zo tevreden over werken bij de universiteit als vier jaar geleden. De werkdruk daalt niet, maar het plezier in en de trots op het werk doen dat wel. Dat blijkt uit een medewerkersonderzoek.

Opvallend is dat werknemers hun Rijksuniversiteit Groningen wel een 7,5 geven, maar toch minder tevreden zijn over de universiteit als werkgever: die krijgt het cijfer 7,1. In de laatste categorie zijn promovendi en postdocs/onderzoekers meer tevreden over de universiteit dan docenten en hoofddocenten. Vergeleken met acht andere universiteiten scoort de RUG relatief laag.

Vitaliteit, trots en plezier in het werk zijn in vergelijking met het vorige onderzoek, vier jaar geleden, achteruit gegaan. Zo gaven medewerkers toen gemiddeld een 4 (op een schaal van 1 tot 5) op de vraag ‘Ik kan mijn werk mentaal goed aan’; dat is nu een 3,8. Op de vraag ‘Ik ben trots op het werk dat ik doe’ zakte het cijfer van een 4,1 naar een 3,8 en op de stelling ‘Ik heb plezier in mijn werk’ van een 4,1 naar een 3,7.

De RUG vroeg ook naar ervaringen van medewerkers met ongewenst gedrag. Daaruit blijkt dat 19 procent van de medewerkers zelf ongewenst gedrag heeft meegemaakt. Vier jaar geleden was dat nog 16 procent. Van de mensen die zelf ongewenst gedrag meemaakten, heeft 64 procent actie ondernomen. Op de vraag of een melding vervolgens naar tevredenheid is afgehandeld, zegt slechts 15 procent volmondig ‘ja’. Verder zegt 24 procent ‘soms wel, soms niet’, en 28 procent ‘nee’.

Van de 36 procent die geen actie ondernam, zeggen de meesten dat niet te doen omdat ze geen vertrouwen hebben in het vervolg, niet weten waar en hoe dat te doen en/of omdat ze de werkrelatie niet onder druk willen zetten.

Tenslotte de werkdruk: vooral het wetenschappelijk personeel ervaart die nog steeds als te hoog (42 procent) of zelfs veel te hoog (19 procent). Vergeleken met vier jaar geleden is de totale werkdruk iets gestegen. In totaal zegt 59 procent van de medewerkers meer uren te hebben gewerkt dan in hun contract staat.