Start nieuwbouw van gymzaal De Meet in Haren

nieuws
Impressie gymzaal (Wind Design & Build)

De nieuwbouw van gymzaal De Meet aan de Mellenssteeg in Haren is begonnen. Die moet in de herfst van dit jaar klaar zijn.

In november 2020 is de gymzaal afgebrand. De zaal werd overdag gebruikt door drie basisscholen en in de avonden verhuurd

De nieuwe gymzaal wordt energieneutraal en grotendeels demontabel gemaakt. De gevel wordt voorzien van gerecyclede geknipte betontegels en de vloer- en wandtegels en sportvloer zijn in hun geheel recyclebaar. De gymzaal krijgt ook nestkasten voor diverse vogelsoorten, een spouw voor vleermuizen en een sedumgroen dak.

Vanwege de werkzaamheden wordt de fietsroute vanaf de Clematisweg naar OBS De Wissel vanaf april gedurende de bouw afgesloten. Het fietspad van de Tussenziel naar de Mellenssteeg wordt om veiligheidsredenen tijdens transporten soms tijdelijk afgesloten.