Regio neemt geen genoegen met reactie kabinet op gaswinningsrapport

nieuws
Foto: Rene Paas (Provincie Groningen)

Hoewel het kabinet miljarden op tafel heeft gelegd om de ‘ereschuld’ naar Groningen in te lossen, twijfelen bestuurders van de Groningse overheden of de omvang van het pakket aan maatregelen genoeg is om de problemen rond schadeherstel en versterking op te lossen.

Dat laten de Groninger bestuurders weten, in een reactie op de maatregelen die het kabinet dinsdagmiddag bekendmaakte om de aardbevingsproblematiek en de ‘ereschuld’ naar de regio in te lossen.

“Het Rijk zet stappen in de goede richting en het komt met miljarden over de brug”, schrijven de Groninger bestuurders. “Maar dit is zeker onvoldoende om de ‘ereschuld’ recht te zetten die in decennia van gaswinning is ontstaan. De doelen zijn goed, maar de maatregelen en de middelen zijn te mager.”

De bestuurders uit de regio stellen met name ontstemd te zijn over het beperkte bedrag wat het kabinet extra wil investeren in schadeherstel en de versterking. Het kabinet wil er iets meer dan vijftien miljard euro voor uittrekken, waar de regio had gevraagd om een limietloze toezegging: “De ellende rond schadeherstel en versterking voor de inwoners van Groningen moet zo snel mogelijk worden opgelost. Geld hoort geen rol te spelen.”

Te weinig geld infrastructuur, verduurzaming en economische vooruitgang

Ook vinden de bestuurders dat het pakket aan maatregelen rond schade en herstel te beperkt is om echte verandering te brengen: “Het is maar de vraag of de woorden en de maatregelen voldoende zijn om mensen te bevrijden uit gekmakende bureaucratie. Om niet langer aansprakelijkheid en causaliteit centraal te laten staan, maar mensen werkelijk te helpen. Dat moet koste wat kost en zo lang als nodig is.”

De gemeenten, waterschappen en de provincie herkennen zich, naar eigen zeggen, in de voorstellen om woningen energiezuinig te maken, kinderen betere kansen te geven en te investeren in de brede welvaart en de sociaaleconomische kracht van Groningen. Maar daar komt nu veel te weinig geld voor, aldus de regio.

Commissaris van de Koning René Paas: “Het kabinet heeft dezelfde doelen als wij, maar denkt die te kunnen realiseren met een derde van het geld. Vooral op het gebied van de verduurzaming van huizen en de noodzakelijke infrastructuur overtuigt het antwoord van het kabinet ons niet. We gunnen het kabinet dat het tenminste één groot maatschappelijk probleem werkelijk oplost. Dat gunnen we natuurlijk vooral onze inwoners. Maar de maatregelen en de middelen zijn daarvoor te mager.”

Kamer aan zet

De regio hoopt daarom dat de Tweede Kamer het kabinet gaat aansporen om meer in het door bevingen getroffen gebied te investeren. Paas: “Om recht te doen aan de uitkomsten van de enquête. Zodat inwoners van Groningen en Drenthe weer verder kunnen met hun leven en hun kinderen hier een toekomst hebben.”