Nieuwe metingen bij Gerrit Krolbrug, eind april duidelijk of hellingbanen überhaupt gebouwd kunnen worden

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen dagen extra onderzoek gedaan naar de lengte van de damwanden op de zuidoever bij de Gerrit Krolbrug. De resultaten van het onderzoek worden eind-april verwacht.

Het onderzoek is nodig vanwege de bouw van de tijdelijke hellingbanen die gekoppeld worden aan de bestaande westelijke loopbrug. De aanleg van de hellingbanen zou aanvankelijk deze maand beginnen, maar vorige maand bleek dat de oever aan de kant van de Korrewegwijk niet stevig genoeg is om de constructie te kunnen dragen. “Eerdere metingen hebben onvoldoende duidelijkheid gegeven over hoe diep de damwanden op deze locatie steken”, meldt Rijkswaterstaat. “Daarom bleef er twijfel over de stabiliteit van de oever, en of die geschikt is om de hellingbanen veilig te kunnen dragen.”

Gerrit Krolbrug
De Gerrit Krolbrug werd in mei 2021 aangevaren. De brug raakte hierbij zwaar beschadigd en is sindsdien onbruikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers maken sindsdien gebruik van twee aparte bruggen. Dit is geen ideale situatie, zeker niet voor mensen die minder mobiel zijn. De hellingbaan moet fietsers vanaf de wal naar de huidige fietsbrug brengen zodat er een betere toegankelijkheid ontstaat.

Spuitlanssysteem
Om definitieve duidelijkheid te krijgen of de hellingbaan gebouwd kan worden zijn er nieuwe metingen gedaan. Hiervoor is gebruik gemaakt van een spuitlansmeting. Met een spuitlanssysteem kan op basis van waterdruk, waarbij water met kracht in de bodem wordt gespoten, onderzoek worden gedaan naar de situatie op eventuele grote diepte. Het voordeel van de techniek is dat die relatief eenvoudig kan worden uitgevoerd. “In de tweede helft van april zijn naar verwachting de resultaten en de berekeningen beschikbaar. Dan kan ook bepaald worden welk ontwerp van de hellingbaan uitgevoerd zal of kan worden.”

In afwachting van wat er de komende tijd gaat gebeuren heeft Rijkswaterstaat afgelopen week de bouwhekken aan de kant van de Korrewegwijk weggehaald en ook is de oever weer netjes gemaakt.