‘Mobiliteit Campus Groningen kan duurzamer en slimmer’

nieuws
Foto Andor Heij Zernike Campus

Campus Groningen groeit hard door, qua bedrijvigheid en bezoekers. De vraag is hoe je de campus gastvrij, bereikbaar en leefbaar kunt houden. Daarvoor is een nieuwe zogenoemde roadmap gemaakt.

Aan de roadmap is meegewerkt door de RUG, Hanzehogeschool, UMCG, Groningen Bereikbaar, bedrijvenvereniging West en de gemeente en provincie Groningen. Daarin staat beschreven hoe de mobiliteit op de Zernike Campus slimmer, duurzamer en gezonder ingericht kan worden.

Zo moet het autogebruik rond de campus teruggebracht worden van 21 procent nu naar 12 procent in het jaar 2030. Dat kan door de kilometergrens voor het recht van een parkeerplaats naar 15 kilometer te verhogen. Ook wordt het gebruik van openbaar vervoer, e-bikes, deelauto’s en deelscooters gestimuleerd via campagnes.

Op de campus komen dagelijks meer dan 70 duizend mensen samen; driekwart van hen zijn studenten. Er zijn 250 bedrijven gevestigd die samen 23.500 banen bieden.