Gemeentebestuur veroordeelt homogeweld scherp: “Wij hijsen komende zaterdag de regenboogvlag”

nieuws
Foto: Talpa via Pixabay

Het gemeentebestuur veroordeelt het homogeweld van afgelopen Paasweekend scherp. Locoburgemeester Mirjam Wijnja (GroenLinks) benadrukt dat Groningen een inclusieve gemeente is waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn.

Wijnja reageerde daarmee op vragen van verschillende fracties naar aanleiding van de mishandeling die in de nacht van zaterdag op Paaszondag plaatsvond bij een dragshowbar en gaycafé aan de Pottebakkersrijge. Fractievoorzitter Jeffry van Hoorn van GroenLinks: “Groningen is voor iedereen. Groningen is van iedereen. De gemeente is een plek waar iedereen vrij, veilig en zichzelf moet kunnen zijn. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Maar afgelopen weekend werd duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is. Een incident notabene op een plek waar mensen moeten kunnen vieren dat ze zichzelf kunnen zijn.”

Jeffry van Hoorn: “We maken ons zorgen”
Van Hoorn: “En niet alleen in Groningen werden mensen geconfronteerd met homofobie en geweld, maar ook in Eindhoven. In ons land hebben we de afgelopen tijd te maken met een toenemende mate van transhaat. Kijk bijvoorbeeld naar de spreekkoren die van de tribunes in het betaald voetbal klinken. Wij zijn bang dat de acceptatie steeds verder onder druk komt te staan. Wij maken ons daar zorgen om. En we zijn boos. Daarom willen wij van het gemeentebestuur weten wat we gaan doen om de mensen van de dragshowbar en gaycafé te ondersteunen, hoe we dit in de toekomst gaan voorkomen en hoe we de veiligheid kunnen garanderen.”

Wethouder Mirjam Wijnja: “Groningen is een inclusieve gemeente, iedereen hoort er bij”
Locoburgemeester Wijnja: “Namens het College willen wij ons aansluiten bij de scherpe veroordeling die doorklinkt in de vragen van de politieke partijen. Het is belangrijk om het te veroordelen. Wat er is gebeurd is ernstig en we moeten er duidelijk over zijn dat we dit niet accepteren. Meneer Van Hoorn verwoordt het ook heel goed in zijn inleiding. Groningen is een inclusieve gemeente. Iedereen hoort er bij. Mensen moeten in vrijheid en veiligheid zichzelf kunnen zijn. Als gemeentebestuur staan we daar voor. En daar begint het mee.”

“Wethouder Molema brengt binnenkort bezoek”
De wethouder vertelt verder: “Er wordt gevraagd hoe we de dragshowbar en gaycafé gaan ondersteunen. De burgemeester heeft de afgelopen dagen contact gezocht met de eigenaar. Wethouder Molema (GroenLinks) gaat binnenkort een bezoek brengen aan het café. We zijn met het COC en het Discriminatiemeldpunt in gesprek hoe we dit verder kunnen ondersteunen. Het COC is de afgelopen dagen ook bij de eigenaar langs geweest. Daar is het voorstel gedaan om een bijeenkomst te organiseren waar alle regenboog-horeca voor uitgenodigd wordt. Wellicht dat ook andere partijen aanschuiven.”

“Gaat beter met de acceptatie, maar verbetering stagneert”
Wijnja deelt ook de zorgen van de fracties: “Landelijke cijfers laten zien dat het beter gaat met de acceptatie. Maar we zien ook dat de verbetering stagneert. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. Naast de al genoemde bijeenkomst willen we ook zelf hier aandacht aan besteden. Vorige week bent u als raad gevraagd om met de usual en unusual suspects te komen die volgens u aan tafel moeten komen te zitten. Deze sessie willen we nog voor de zomervakantie organiseren.”

“We roepen iedereen op om zaterdag de regenboogvlag te hijsen”
“Als het gaat om de acceptatie van de gemeenschap. Sinds een aantal jaren hanteren we een protocol met betrekking tot geweld tegen personen van de regenbooggemeenschap. Afgesproken is dat incidenten worden afgehandeld door het Discriminatiemeldpunt. Los daarvan doet ook de politie onderzoek naar de toedracht van een incident. De burgemeester is het aanspreekpunt naar buiten toe. Daarnaast zetten wij met de diversiteitsagenda 2.0. in op de acceptatie en de veiligheid van inwoners. Bijvoorbeeld door het organiseren van Pride Groningen, Roze Zaterdag en verschillende vlagmomenten, zoals ook afgelopen 31 maart. Inmiddels hebben wij begrepen dat het COC een oproep heeft gedaan om aanstaande zaterdag de regenboogvlag te hijsen. Als gemeente zullen wij de vlag ook hijsen om te laten zien dat iedereen er bij hoort. Wij roepen iedereen op om dat ook te doen.”

Els van der Weele (PvdA): “Middenstand betrekken bij bijeenkomst?”
Fractievoorzitter Els van der Weele van de PvdA: “Ik hoor u spreken over een bijeenkomst die wordt georganiseerd voor de horeca. Als PvdA hebben we onlangs ook vragen gesteld over een kleine ondernemer in de binnenstad die werd aangevallen vanwege het ophangen van een regenboogvlag. Zou het ook goed zijn om ook deze middenstanders bij de bijeenkomst te betrekken?” Wijnja: “Ik heb het als volgt begrepen. Het COC is bij de eigenaar van het gaycafé geweest en dat er een bijeenkomst gehouden wordt voor de horeca. Maar ik denk dat het goed is dat er meer mensen bij gaan zitten.”

Karoline de Groot (Student & Stad): “Hoe wordt er gekeken naar de veiligheid?”
Karoline de Groot van Student & Stad: “In november hebben we een Collegebrief ontvangen over het onderzoek dat liep naar de veiligheid van de regenboog-gemeenschap. Het vermoeden van het College was dat de situatie in Groningen omtrent de veiligheid van LHBTI’ers zelfs iets rooskleuriger is in vergelijking met andere gemeenten. Hoe wordt hier nu naar gekeken?” Wijnja: “Ik begrijp de vraag, maar ik kan het niet helemaal beantwoorden. Het beeld van veiligheid is ook een statisch begrip. De inschatting is van een bepaald moment. En zoals al aangegeven neemt de acceptatie van de regenboog-gemeenschap toe, maar stagneert deze. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. We zullen hier mee aan de slag moeten. Het is ook zo’n serieus onderwerp dat ik hier geen uitspraken uit de losse pols over kan doen.