Einde aan stakingen in streekvervoer dankzij nieuw cao-akkoord

nieuws
Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben vakbonden FNV en CNV een akkoord bereikt met  de werkgeversorganisaties in het streekvervoer over een nieuwe cao. Dat betekent dat nieuwe stakingen in het openbaar streekvervoer voorlopig van de baan zijn.

De komende twee jaar en drie maanden stijgen de lonen voor de medewerkers met vijftien procent. Daarnaast krijgen de werknemers een éénmalige bonus van duizend euro. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk structureel omlaag te brengen.

“Het is goed dat er na zo’n lange periode een resultaat ligt”, vertelt FNV-onderhandelaar Marijn van der Gaag. “Onze leden voeren alleen actie als het echt noodzakelijk is en dat was nu het geval. Ze kunnen trots zijn op wat er is bereikt. In een tijd dat alles duurder wordt, moesten de lonen flink omhoog om de rekeningen te kunnen blijven betalen.”

“We hebben de werkgevers er ook eindelijk van kunnen overtuigen dat die werkdruk écht omlaag moet”, vult CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi aan. “We hebben hier fikse discussies over gehad. Het heeft uiteindelijk geresulteerd in een aantal concrete afspraken, zoals minder gebroken diensten en 5 minuten langer pauze in iedere dienst. Verder komt nu een taskforce die moet leiden tot concrete afspraken om de werkdruk verder te verlagen. Daarnaast kunnen oudere werknemers kunnen – op vrijwillige basis – eerder stoppen met werken. Ze kunnen er ook voor kiezen om – vanaf 63-jarige leeftijd – minder uren te gaan werken.”

Het enige wat een nieuwe cao nog in de weg kan staan, is een tegenstem van de bondsleden. De komende weken wordt het akkoord besproken en wordt er gestemd.